Del

Praktisk rådgivning og vejledning i sundhedssektoren med fokus på diabetes

Er du sundhedsprofessionel og vejleder og rådgiver patienter/borgere som en del af din daglige praksis, så er modulet noget for dig. Modulet har fokus på patienten/borgeren med diabetes og giver dig konkrete redskaber i at vejlede og rådgive denne.

På dette modul vil du få trænet dine kommunikative kompetencer i mødet med borgeren. Modulet har fokus på samtaleteknikker og vejledningstyper med et sundhedspædagogisk fokus samt et fokus på mødet med borgeren, der oplever sorg og krise som en konsekvens af livet med diabetes..

Modulet kan gennemføres selvstændigt, som en del af en fuld diplomuddannelse eller som en del af uddannelsesforløb som diabetessygeplejerske udviklet i samarbejde mellem Steno Diabetescenter, Københavns Professionshøjskole, VIA University College og Professionshøjskolen Absalon. Læs eventuelt mere om uddannelsesforløbet på her: 

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Du får styrket dine kompetencer til at vejlede og rådgive, så du understøtter viden, handlekompetence og læring hos patienten/borgen med diabetes. Du får konkrete pædagogiske redskaber med hjem, således patientens/borgerens udbytte og kvaliteten af din vejledning og rådgivning øges.

Du får bl.a.:

  • viden om og forståelse for forskelle mellem den professionelles rådgivning og vejledning og patienten/borgerens udbytte
  • færdigheder i at analysere deltagerforudsætninger og anvende disse som udgangspunkt for planlægning, gennemførelse og evaluering af praktisk vejledning og rådgivning
  • viden om muligheder og barriere i rådgivning og vejledning af patienter/borgere i sorg og krise
  • viden om og færdigheder i konkrete vejledningsteknikker.Modulet er for dig, der

Som sundhedsprofessionel dagligt arbejder med rådgivning og vejledning af borgere/patienter med diabetes og/eller er i gang med det fulde uddannelsesforløb til diabetessygeplejerske.Tilmelding
Campus Roskilde
10. november 2021
Start dato: 10. november 2021
Slut dato:  20. januar 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 10. oktober 2021
Supplerende oplysninger:  Undervisningsdatoer og tidspunkt: 10/11, 11/11, 24/11, 25/11 og 5/1 (Sidste undervisningsgang er online)
Afleveringsdato: 12/1-22 kl. 12:00
Eksamensdato: 19/1 og 20/1-22 (08:30-16:00)
Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Konsulent, Anja Reinholt Wacker, arwa@pha.dk, tlf. 7248 2812
Du er velkommen til at kontakte Absalons EVU studieadministration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk
Pris:  9.300,00 DKK

ECTS:  5

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her