Del

Problemstillinger og teoretiske perspektiver i relation til en udvalgt målgruppe

Få indsigt i en afgrænset målgruppes forhold i relation til at vurdere individuelle, sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige vilkår, muligheder og begrænsninger.

Modulet vil styrke dine kompetencer i forhold til at varetage den tværfaglige og tværsektorielle indsats. Der tages udgangsgpunkt i arbejdet med det enkelte barn/unge, grupper og inddragelse af familie og netværk.

Modulet kan tilpasses de individuelle behov, I som kommune kan have i forhold til, hvilken målgruppe, der skal arbejdes med. 

Ved hjælp af tilskud fra Socialstyrelsen kan Absalon fra 2019 tilbyde dig uddannelsen gratis, hvis du er indbefattet af målgruppen og opfylder adgangskravene.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige konteksters betydning for arbejdet med den udvalgte målgruppe
  • Indsigt i relevante socialfaglige problemstillinger i relation til en udvalgt målgruppe
  • Kompetencer til at vurdere og analysere individuelle, sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige vilkår og begrænsninger i forhold til en udvalgt målgruppe
  • Kompetencer til at anvende faglige teorier med inddragelse af viden fra relevant udvikling og forskning.

Fagligt indhold

  • Individuelle, sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige konteksters betydning for arbejdet med den udvalgte målgruppe
  • Teoretiske perspektiver og problemstillinger, herunder normalitet, afvigelse, inklusion og eksklusion samt magt og etik
  • Introduktion til udvalgte metodiske tilgange på området.


Modulet er for dig, der

arbejder med forskellige målgrupper og ønsker at styrke din viden om, hvilke individuelle, sociale, organisatoriske, kulturelle og samfundsmæssige vilkår, muligheder og begrænsninger, der kan være i arbejdet med en bestemt målgruppe.Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til den samlede uddannelse: Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Tilskud til enkeltmoduler: Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere