Del

Undersøgelses- og udviklingsarbejde

Bliv klædt på til at planlægge og igangsætte undersøgelses- og udviklingsarbejde, hvor den nødvendige dokumentation og evaluering er tænkt med fra starten.

Projekter og specialiserede forløb fylder mere og mere i socialt arbejde. Samtidig er der fra politisk side et fokus på dokumentation og løbende evaluering.

5Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i, hvordan du planlægger og udfører undersøgelses- og udviklingsarbejde i socialt arbejde
  • Værktøjer og metoder til at evaluere egne og andres projekter, så du blandt andet kan evaluere den viden, projekterne skaber
  • Forståelse for forskellige evaluerings- og dokumentationsmetoder
  • Evnen til at udvikle egen praksis gennem planlægning og igangsættelse af undersøgelses- og udviklingsprojekter i socialt arbejde.

Fagligt indhold

  • Planlægning af undersøgelses- og udviklingsarbejde
  • Metoder til undersøgelse og udvikling af socialt arbejde
  • Rollen som undersøger og udvikler.


Modulet er for dig, der

arbejder med undersøgelses- og udviklingsarbejde, eller som har andre opgaver, der kræver særlig dokumentation og evaluering. Derudover henvender modulet sig bredt til alle, der tager den Sociale Diplomuddannelse i sin helhed.