Del

Projektledelse

Vil du have kompetencer til udvikle din og organisationens praksis i forhold til organisationsudvikling, projektledelse og projektkonsultation?

For at understøtte organisationers udvikling og understøtte forankring af læring er det væsentligt at kunne lede projekter på en systematisk måde, for at kunne håndtere den kompleksitet og de dilemmaer, der er knyttet til forandringsprocesser og forankring af udvikling og læring. 
Det kalder på indsigt i og metoder til at kunne vurdere og begrunde beslutning om valg af handlinger og løsninger på et professionelt etisk og datainformeret grundlag.

10Ects pointValgmodul

Når du har gennemført modulet

  • Har du viden om relevante projektværktøjer, der kan anvendes for at lede et projekt inden for de fastlagte rammer og dynamikker i en organisation. 
  • Viden om forskellige teorier om og perspektiver på organisationers struktur, processer og kultur, etik og magtforhold og deres betydning for projektvirksomhed. 
  • Har du kompetencer til at udarbejde projektgrundlag herunder beskrivelse af projektets faser, arbejde med mål, indhold og plan, projektanalyser, projektorganisering, ressourceallokering, kvalitet, indhold og evaluering og implementering og forankring af ny viden og erfaringer.

Fagligt indhold

  • Teorier og metoder indenfor projektledelse og organisationsudvikling
  • Forskellige projektredskaber til systematisk ledelse og styring af projekter
  • Metoder til identificering af kompetencebehov i relation til organisationens udvikling
  • Kommunikation og samarbejde i projektorganiseringer


Målgruppe

Pædagogiske konsulenter, udviklingskonsulenter, faglige ledere, faglige fyrtårne og andre faglige ressourcepersoner, der har en særlig rolle i forhold til at arbejde med pædagogisk faglig eller organisatorisk udvikling.INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 8. marts 2021.