Del

Projektledelse

Vil du blive skarp på din projektledelse og opkvalificere din kompetencer?

I politisk styrede organisationer er hverdagen ofte præget af en skiftende dagsorden og uforudsigeligheden. Med kompetencer i projektledelse vil du få overblik, så du kan træffe de rette valg – også i uventede situationer.

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

På modulet vil du udvikle dine kompetencer som projektleder, så du kan:

  • Varetage projektledelses- og projektstyringsopgaver i en politisk styret kontekst.
  • Agere kompetent og reflekteret på tværs af strukturelle og relationelle vilkår som påvirker projekter.
  • Varetage ledelse af projekter i forhold til organisationens mål, drift, interessenter, økonomi, værdier m.v.
  • Danne dig et overblik og træffe de rette valg bl.a. til fordel for en god arbejdsstemning.

Fagligt indhold

I undervisningen ser vi på din ledelsespraksis, og her anskuer vi din ledelsespraksis og beslutninger fra forskellige perspektiver for at se på, hvilken betydning dine beslutninger kan have for din egen ledelsespraksis. Målet er, at du i løbet af dette modul:

  • Får viden om projektfaser, processer og struktur ved etablering, udvikling og afslutning af projekter.
  • Tilegner dig viden om og forståelse af, hvilke teorier og metoder, der kan understøtte din ledelse af projekter, og kan reflektere over anvendt praksis hermed.
  • Får viden om og forståelse for, hvilke ledelsesformer og projekttyper der matcher hinanden.
  • Kan anvende metoder og traditionelle- og moderne værktøjer til projektledelse- og styring med afsæt i viden om organisationen, relationer og projekters øvrige vilkår.
  • Kan formidle og vurdere konkrete projekters ledelsesmæssige opgaver og skabe fremdrift i egne projekter.
  • Forstår og kan anvende traditionelle- og moderne værktøjer til projektledelse


Modulet er for dig, der

Modulet er for dig, der er leder, konsulent eller koordinator og dagligt oplever at nyt skal implementeres i din organisatoriske praksis, herunder f.eks. nye opgavetyper, organiseringsformer, politikker der skal udmøntes osv. Du arbejder måske med projektfaser, projektudvikling, håndtering af ressourcer, økonomi eller dokumentation.

Måske er du selv projektejer - eller underleverandør til andres projekter – eller måske har du medarbejdere, hvis arbejdsglæde øges ved at de selv får ansvar for projekter. Som projektleder er det nødvendigt at kunne håndtere alle scenarier, og på dette modul vil du blive rustet til netop det.Tilmelding
Campus Holbæk
29. oktober 2021
Start dato: 29. oktober 2021
Slut dato:  14. januar 2022
Adresse:  Anders Larsensvej 5
Tilmeldingsfrist: 28. oktober 2021
Supplerende oplysninger:  Undervisning: 29/10, 5/11, 19/11, 3/12. Afleveringsdato: 22/12 Eksamensdato: 13/1 + 14/1-2022

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk
Pris:  8.000,00 DKK

ECTS:  5

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her