Del

Proteinoprensning (diplom)

Modulet Proteinoprensning består af en teoretisk del, hvor teorien bag de anvendte metoder gennemgås, og en praktisk del, hvor et bestemt protein oprenses ved hjælp af metoderne. Dette giver den studerende viden og kompetencer, de kan tage direkte med ud på deres arbejdsplads i den bioteknologiske branche.

De anvendte metoder omfatter fraktionering af cellebestanddele ved centrifugering og proteinfraktionering ved hjælp af fældning, ionbytningskromatografi og gelfiltreringskromatografi. 

Endvidere vil deltagerne komme til at udføre fotometriske bestemmelser af proteinindhold og enzymaktiviteter. Renheden af det oprensede protein og dets molvægt bestemmes ved hjælp af gelelektroforese. 

Efter endt modul vil den studerende have tilegnet sig viden og kompetencer til at håndtere og anvende kvantitative bestemmelser af proteinindhold og enzym- aktivitet samt selvstændigt planlægge og gennemføre en sekvens af proteinoprensningsoperationer og kvantificeringsmetoder. 

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Du kan anvende metoder til proteinfraktionering (fældning, ionbytningschromatografi, og gelfiltreringschromatografi) 
  • Du kan anvende fotometriske bestemmelser af proteinindhold og enzymaktivitet
  • Du kan vurdere valg af teknikker til koncentrationsbestemmelse af proteiner
  • Du kan anvende gelelektroforese til bestemmelse af molvægt
  • Du kan vurdere fordele og ulemper ved ionbytnings-, gelfiltrerings- og affinitetschromatografi
  • På baggrund af den teoretiske viden samt de metodemæssige færdigheder kan du vælge og udføre metoder til karakterisering af proteiner

Lærebog

Proteiner -  oprensning og karakterisering / Leif Rasmussen & Vivi Kielberg, Gyldendal, 2010Modulet er for dig, der

vil videre i din karriere og har brug for mere viden og indsigt.

Du kan fx være:

  • Operatør eller tekniker
  • Laborant
  • Ingeniør
  • Linjeleder, projekt- og teamleder


 

Proteinoprensning er et valgmodul i diplomuddannelsen i Molekylær- og cellebiologi.
Modulet kan tages enkeltstående eller indgå i en hel diplomuddannelse.