Del

Psykiatriske problemstillinger og indsatsformer i relation til sindslidende

Dette modul har fokus på kommunikation og relationsskabelse som vej til øget fysisk og mental sundhed.

På dette modul får du indsigt i den psykiatriske lidelses betydning for kommunikation og relationsskabelse. Dette samarbejde med borgeren for at skabe mulighed for sundhedsfremmende indsatser. 

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • Viden om betydningen af de psykiatriske problemstillinger i forhold til relationsskabelse og kommunikation med den sindslidende set ud fra et sundheds-, pædagogisk og socialfagligt perspektiv
 • Du kan håndtere og udvikle forskellige indsatsformer, der fremmer fysisk og mental sundhed
 • Du kan beskrive, analysere og reflektere problemstillinger i forhold til at begrunde praksis i relation til arbejdet med sindslidende
 • Du kan anvende og formidle faglige teorier i relation til arbejdet med den sindslidende
 • Du kan samarbejde med forskellige sektorer og faggrupper om udvikling af de professionelle indsatser 

Fagligt indhold

 • Indsigter i psykopatologi 
 • Sundhedsmæssige, sociale og pædagogiske problemstillinger på psykiatriområdet 
 • Faglige metoder og perspektiver på psykiatriske problemstillinger 
 • Samarbejdsrelationer i forhold til sindslidende og psykisk sårbare borgere 
 • Udvalgte indsatsformer til at fremme fysisk og mental sundhed for sindslidende og psykisk sårbare borgere 
 • Kommunikation i relation til sindslidende og psykisk sårbare borgere, pårørende og sociale netværk 
 • Dokumentation, der virker beslutningsunderstøttende for konkret praksis 


Modulet er for dig, der

er sygeplejerske, socialrådgiver, socialpædagog eller ergo – og fysioterapeut.