Del

Psykosocial rehabilitering

Vil du have viden om, og færdigheder indenfor, psykosocial rehabilitering i samarbejdet med mennesker med sindslidelser og psykiske sårbarheder?

På dette modul får du grundlæggende færdigheder i rehabiliterings- og recoveryteori, samt metodeanvendelse til at skabe en borgerinddragende og samarbejdende tilgang i praksis samtidig med, at organisatoriske, økonomiske og samfundsmæssige forhold inddrages.  

Du vil få en robust indføring i VUM og ICF-systemet i forhold til indsatsudvikling og metodevalg med fokus på dynamisk udredning og samlæring med borgeren for derved at understøtte borgerens psykosociale recovery-proces. 

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul, kan du:

  • På baggrund af viden, udvælge relevante tilgange og metoder i psykosociale rehabiliteringsindsatser, der kan optimere din praksis og borgerens/patientens recovery-proces
  • Vurdere teoretiske, praktiske og etiske problemstillinger forbundet med den psykosociale rehabilitering for at kunne fagligt kvalificere indsatsvalg  
  • Igangsætte og facilitere en psykosocial rehabiliteringsproces i samarbejde med borgeren/patienten, det sociale netværk og i tværprofessionelle samarbejdsformater

Fagligt indhold

  • Rehabiliterings- og recovery begrebernes opkomst og aktuelle praksisformer 
  • Teoretiske tilgange til at arbejde med psykosocial rehabiliterende og med borgerens recovery-proces. 
  • Introduktion til metoder, der indskriver sig i psykosocial rehabiliteringsindsats  
  • Borger/patient- og netværksinddragelse i den psykosociale rehabilitering   


Modulet er for dig, der

er sygeplejerske, socialrådgiver, socialpædagog eller ergo – og fysioterapeut.Tilmelding
Campus Roskilde
16. august 2021
Start dato: 16. august 2021
Slut dato:  3. december 2021
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 18. maj 2021
Supplerende oplysninger:  Projekt Roskilde Kommune - Metoder og systematik i rehabilitering i Roskildes Socialpsykiatri

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  10.800,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Campus Roskilde
18. august 2021
Start dato: 18. august 2021
Slut dato:  3. december 2021
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 18. maj 2021
Supplerende oplysninger:  Projekt Roskilde kommune - Metode og systematik i rehabilitering i Roskildes Socialpsykiatri

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  10.800,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Campus Roskilde
26. august 2021
Start dato: 26. august 2021
Slut dato:  10. december 2021
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 18. maj 2021
Supplerende oplysninger:  Projekt Roskilde Kommune - Metode og systematik i rehabilitering i Roskildes Socialpsykiatri.

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  10.800,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Campus Roskilde
20. oktober 2021
Start dato: 20. oktober 2021
Slut dato:  22. december 2021
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2021
Supplerende oplysninger:  Flexibel diplom: Psykosocial rehabilitering og recovery
Pris:  11.000,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Campus Roskilde
21. april 2022
Start dato: 21. april 2022
Slut dato:  23. juni 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 21. marts 2022
Supplerende oplysninger:  Flexibel diplom: Psykosocial rehabilitering og recovery
Pris:  11.000,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her