Del

Refleksion, kommunikation, læring og samarbejde i arbejdet med elever og studerende

- set i et tværfagligt perspektiv

Bliv rustet til at styrke elevers og studerendes praktikforløb via facilitering af vejledning, kommunikation, læring og samarbejde. Få samtidig kompetencer til at løfte læring på tværs af professioner/fag med henblik på en samlet og kvalificeret opgaveløsning omkring patienten.

Det får du ud af kurset

Du vil på kurset få styrket dine vejlederkompetencer og evne til at facilitere vejledning, kommunikation, læring og samarbejde i et tværfagligt perspektiv.

Du vil opnå:

 • Kompetencer til at inddrage og styrke elever og studerende i at samarbejde og skabe fælles læring omkring patientforløbene
 • Kendskab til kommunikative tilgange, der bidrager til øget anerkendelse, understøttelse og inddragelse af elever og studerendes erfaringer og faglige perspektiver
 • Større viden om skabelse og facilitering af tværfaglige læringsmiljøer
 • Øget viden om forskellige perspektiver på læringsbegrebet i relation til elever og studerende
 • Fokus på egen rolle som vejleder i forhold til at vejlede og supervisere i praksis
 • Opnåelse af teoretisk viden som understøtter og videreudvikler vejlederfunktionen i et tværfagligt læringsmiljø
 • Kompetencer til at facilitere en udviklingsproces hvor læring er omdrejningspunktet
 • Opnåelse af nye lærings- og vejledningsmetoder i et tværfagligt perspektiv.


Forløbet har fokus på

 • Metoder i facilitering
 • Læring og samarbejde mellem elever og studerende
 • Didaktik og tilrettelæggelse
 • Psykologiske mekanismer i relation til læring
 • Igangsættelse af tværfaglige samspil i et uddannelsesperspektiv
 • Kommunikation som redskab i læring og vejledning

Forløbet består af følgende elemeter:

 1. Fælles introseminar - online
 2. Facilitering i mindre grupper - fysisk fremmøde
 3. Facilitering i mindre grupper - fysisk fremmøde
 4. Facilitering i mindre grupper - fysisk fremmøde
 5. Fælles afslutningsseminar - online

Tidsforbrug:

20,5 timer faciliteret af Absalon og ZBC. Dertil kommer arbejdet med den nye viden i egen praksis imellem faciliteringsgange, samt eventuel forberedelse.

Forløbet er udviklet for og i samarbejde med Koncern HR, uddannelse og udvikling (HRUU) i Region Sjælland samt med Zealand Business College (ZBC).


Tid og sted

Det fysiske fremmøde foregår i mindre grupper fordelt på følgende lokalisationer 

 • Næstved (Absalon) 
  Hold 1 : On-line intro den 25/8, Facilitering den 8/9, 22/9. og 29/9, online afslutning den 11.10
  Hold 2: On-line intro den 28/10, Facilitering den 10/11, 24/11. og 1/12, online afslutning den 9/12
 • Slagelse (Absalon)
  Hold1 : On-line intro den 25/8, Facilitering den 8/9, 21/9. og 30/9, online afslutning den 11.10
  Hold 2: On-line intro den 28/10, Facilitering den 11/11, 23/11. og 2/12, online afslutning den 9/12

 • Ringsted (ZBC)
  Hold 1 : On-line intro den 25/8, Facilitering den 9/9, 22/9. og 28/9, online afslutning den 11.10
  Hold 2: On-line intro den 28/10, Facilitering den 10/11, 25/11. og 30/11, online afslutning den 9/12
 • Roskilde (ZBC)
  Hold 1 : On-line intro den 25/8, Facilitering den 9/9, 23/9. og 30/9, online afslutning den 11.10
  Hold 2: On-line intro den 28/10, Facilitering den 11/11, 25/11. og 2/12, online afslutning den 9/12

Faciliteringsforløbet tilrettelægges med henblik på praksisnærhed og transferværdi. Deltagerne inddeles i mindre grupper og arbejder i disse grupper under hele forløbet. Derfor er der også begrænsede antal pladser i hver gruppe (max. 8/gruppe) og pladser tildeles derfor først-til-mølle-princippet.Målgruppe

Vejledere inden for sundhedsfaglige professioner og fag, ansat i Region Sjælland. 

Deltagelse forudsætter klinisk vejlederuddannelse eller tilsvarende pædagogisk uddannelse, da kursets indhold og øvelser baseres på allerede kendt viden.Tilmelding
Slagelse
25. august 2021
Start dato: 25. august 2021
Slut dato:  11. oktober 2021
Tilmeldingsfrist: 11. august 2021
Supplerende oplysninger:  Kurset udbydes i samarbejde med Region Sjælland og ZBC.
Hver gruppe har et max på 8 tilmeldinger og vi benytter os derfor af først til mølle princippet.

Undervisningsdatoer gruppe 4: 25/8, 8/9, 21/9, 30/9 og 11/10.
OBS! Første og sidste dag er online fra kl. 13.00-15.00. De restende dage er undervisningen fra kl. 08.30-14.00.

Ved spørgsmål bedes du kontakte:
Konsulent Anja Reinholt Wacker, tlf. 7248 2812, arwa@pha.dk
Sekretær Conni Gram, tlf. 7248 1431, coel@pha.dk
Tilmeld
Næstved
25. august 2021
Start dato: 25. august 2021
Slut dato:  11. oktober 2021
Tilmeldingsfrist: 11. august 2021
Supplerende oplysninger:  Kurset udbydes i samarbejde med Region Sjælland og ZBC.
Hver gruppe har et max på 8 tilmeldinger og vi benytter os derfor af først til mølle princippet.

Undervisningsdatoer gruppe 1: 25/8, 8/9, 22/9, 29/9 og 11/10.
OBS! Første og sidste dag er online fra kl. 13.00-15.00. De restende dage er undervisningen fra kl. 08.30-14.00.

Ved spørgsmål bedes du kontakte:
Konsulent Anja Reinholt Wacker, tlf. 7248 2812, arwa@pha.dk
Sekretær Conni Gram, tlf. 7248 1431, coel@pha.dk
Tilmeld
Ringsted
25. august 2021
Start dato: 25. august 2021
Slut dato:  11. oktober 2021
Tilmeldingsfrist: 11. august 2021
Supplerende oplysninger:  Kurset udbydes i samarbejde med Region Sjælland og ZBC.
Hver gruppe har et max på 8 tilmeldinger og vi benytter os derfor af først til mølle princippet.

Undervisningsdatoer gruppe 3: 25/8, 9/9, 22/9, 28/9 og 11/10.
OBS! Første og sidste dag er online fra kl. 13.00-15.00. De restende dage er undervisningen fra kl. 08.30-14.00.

Ved spørgsmål bedes du kontakte:
Konsulent Anja Reinholt Wacker, tlf. 7248 2812, arwa@pha.dk
Sekretær Conni Gram, tlf. 7248 1431, coel@pha.dk
Tilmeld
Slagelse
28. oktober 2021
Start dato: 28. oktober 2021
Slut dato:  9. december 2021
Tilmeldingsfrist: 14. oktober 2021
Supplerende oplysninger:  Kurset udbydes i samarbejde med Region Sjælland og ZBC.
Hver gruppe har et max på 8 tilmeldinger og vi benytter os derfor af først til mølle princippet.

Undervisningsdatoer gruppe 4: 28/10, 11/11, 23/11, 2/12 og 9/12.
OBS! Første og sidste dag er online fra kl. 13.00-15.00. De restende dage er undervisningen fra kl. 08.30-14.00.

Ved spørgsmål bedes du kontakte:
Konsulent Anja Reinholt Wacker, tlf. 7248 2812, arwa@pha.dk
Sekretær Conni Gram, tlf. 7248 1431, coel@pha.dk
Tilmeld
Ringsted
28. oktober 2021
Start dato: 28. oktober 2021
Slut dato:  9. december 2021
Tilmeldingsfrist: 14. oktober 2021
Supplerende oplysninger:  Kurset udbydes i samarbejde med Region Sjælland og ZBC.
Hver gruppe har et max på 8 tilmeldinger og vi benytter os derfor af først til mølle princippet.

Undervisningsdatoer gruppe 3: 28/10, 10/11, 25/11, 30/11 og 9/12.
OBS! Første og sidste dag er online fra kl. 13.00-15.00. De restende dage er undervisningen fra kl. 08.30-14.00.

Ved spørgsmål bedes du kontakte:
Konsulent Anja Reinholt Wacker, tlf. 7248 2812, arwa@pha.dk
Sekretær Conni Gram, tlf. 7248 1431, coel@pha.dk
Tilmeld
Roskilde
28. oktober 2021
Start dato: 28. oktober 2021
Slut dato:  9. december 2021
Tilmeldingsfrist: 14. oktober 2021
Supplerende oplysninger:  Kurset udbydes i samarbejde med Region Sjælland og ZBC.
Hver gruppe har et max på 8 tilmeldinger og vi benytter os derfor af først til mølle princippet.

Undervisningsdatoer gruppe 2: 28/10, 11/11, 25/11, 2/12 og 9/12.
OBS! Første og sidste dag er online fra kl. 13.00-15.00. De restende dage er undervisningen fra kl. 08.30-14.00.

Ved spørgsmål bedes du kontakte:
Konsulent Anja Reinholt Wacker, tlf. 7248 2812, arwa@pha.dk
Sekretær Conni Gram, tlf. 7248 1431, coel@pha.dk
Tilmeld
Næstved
28. oktober 2021
Start dato: 28. oktober 2021
Slut dato:  9. december 2021
Tilmeldingsfrist: 14. oktober 2021
Supplerende oplysninger:  Kurset udbydes i samarbejde med Region Sjælland og ZBC.
Hver gruppe har et max på 8 tilmeldinger og vi benytter os derfor af først til mølle princippet.

Undervisningsdatoer gruppe 1: 28/10, 10/11, 24/11, 1/12 og 9/12.
OBS! Første og sidste dag er online fra kl. 13.00-15.00. De restende dage er undervisningen fra kl. 08.30-14.00.

Ved spørgsmål bedes du kontakte:
Konsulent Anja Reinholt Wacker, tlf. 7248 2812, arwa@pha.dk
Sekretær Conni Gram, tlf. 7248 1431, coel@pha.dk
Tilmeld