Del

Rehabilitering i beskæftligelsesindsatsen

På modulet lærer du om teoretiske og metodiske kompetencer i rehabilitering med fokus på det tværfaglige samarbejde samt tilrettelæggelse og koordinering af forløb for personer med nedsat arbejdsevne og behov for rehabilitering generelt.

10Ects pointValgmodulDet får du ud af modulet

Når du har gennemført dette modul har du:

 • Indsigt i teorier og begreber indenfor psykosocial rehabilitering og recovery  
 • Indsigt i de politiske intentioner med beskæftigelsesindsatsen rettet mod psykisk sårbare borgere
 • Viden om den nyeste lovgivning på området, samt den retlige regulering af dette 
 • Kompetence til at kunne tilrettelægge koordinerende og helhedsorienterede ressourceforløb i samarbejde med andre professioner og aktører 
 • Kompetencer til at anvende den motiverende og resultatskabende samtale 

Fagligt indhold

 • Psykosocial rehabilitering i teori og praksis 
 • Det rummelige og inkluderende arbejdsmarked  
 • Arbejdsevne og funktionsevne, samt fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde - Koordinatorrollen og helhedsorienteret indsats ved inddragelse af borgeren. 

Modulet er for dig, der

 som fagprofessionel er sygeplejerske, socialrådgiver, socialpædagog eller ergo – og fysioterapeut. 

Det får du ud af modulet

 • Viden om teorier, begreber og praksis i rehabilitering
 • Viden om arbejdsevne og effekten af indsatser i rehabiliteringsforløbet, herunder virksomhedsrettede indsatser og målsætning for borgere med komplekse problemer.
 • Mestre den motiverende og resultatskabende samtale med borgeren og virksomheden
 • Følge systematisk op på indsatser og resultater
 • Reflektere over egen praksis og over relationer til borgeren og andre samarbejdspartnere
 • Kompetence til at indgå i og udvikle indsatser i et tværprofessionelt samarbejde

Fagligt indhold

 • Rehabilitering i teori og praksis
 • Det rummelige arbejdsmarked (inklusion, socialøkonomi mv.)
 • Arbejdsevne, funktionsevne og fastholdelse
 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Koordinatorrollen og helhedsorienteret indsats samt inddragelse af borgeren
 • Relationen til borgeren
 • Relevant lovgivning og de arbejdsmarkedspolitiske intentioner bag denne

Modulet er for dig, der

arbejder med beskæftigelsesrettet rehabilitering enten som sagsbehandler, mentor, jobkonsulent eller sundhedskoordinator i beskæftigelsesindsatsen og gerne vil have styrket dine kompetencer inden for rehabilitering og arbejdsfastholdelse
Tilmelding
Campus Roskilde
24. august 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 24. august 2021
Slut dato: 21. december 2021
Tidsangivelse: 24/8, 14/9, 28/9, 12/10, 26/10, 9/11, 23/11. Afl. 14/12. Eksamen 21/12 2021
Tilmeldingsfrist: 1. august 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Maria Kathrine Kolind Sprogøe

7248 2983, masp@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Lis Juul Poulsen Bruun

7248 2655, libr@pha.dk

Campus Roskilde
27. januar 2022
Beskrivelse: Flexibel diplom: Psykosocial rehabilitering og recovery
Start dato: 27. januar 2022
Slut dato: 31. marts 2022
Tidsangivelse: Torsdage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 15. december 2021
Pris: 11.000,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Tina Rozumiak Nicolajsen

7248 1233, tinn@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her

.