Del

Rehabilitering i beskæftigelsesindsatsen

På modulet lærer du om teoretiske og metodiske kompetencer i rehabilitering med fokus på det tværfaglige samarbejde samt tilrettelæggelse og koordinering af forløb for personer med nedsat arbejdsevne og behov for rehabilitering generelt.

10Ects pointValgmodulDet får du ud af modulet

Når du har gennemført dette modul har du:

  • Indsigt i teorier og begreber indenfor psykosocial rehabilitering og recovery  
  • Indsigt i de politiske intentioner med beskæftigelsesindsatsen rettet mod psykisk sårbare borgere
  • Viden om den nyeste lovgivning på området, samt den retlige regulering af dette 
  • Kompetence til at kunne tilrettelægge koordinerende og helhedsorienterede ressourceforløb i samarbejde med andre professioner og aktører 
  • Kompetencer til at anvende den motiverende og resultatskabende samtale 

Fagligt indhold

  • Psykosocial rehabilitering i teori og praksis 
  • Det rummelige og inkluderende arbejdsmarked  
  • Arbejdsevne og funktionsevne, samt fastholdelse af tilknytning til arbejdsmarkedet. 
  • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde - Koordinatorrollen og helhedsorienteret indsats ved inddragelse af borgeren. 

Modulet er for dig, der

 som fagprofessionel er sygeplejerske, socialrådgiver, socialpædagog eller ergo – og fysioterapeut.