Del

Rehabilitering i et neuropsykologisk perspektiv - Modul A

- med fokus på kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold hos voksne med erhvervet hjerneskade

Hos voksne med erhvervet hjerneskade kan kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige problemstillinger optræde. På dette modul bliver du klædt på med konkrete redskaber til at kunne varetage sådanne problemstillinger i rehabiliterende indsatser.

De komplekse følger der ofte opstår hos voksne med erhvervet hjerneskade kræver et professionelt og tværfagligt rehabiliteringsforløb.
På dette modul sætter vi særlig fokus på den neuropsykologiske rehabilitering, der har til formål at genskabe eller bedre forstyrrede kognitive, emotionelle og sociale funktioner efter akut opstået hjerneskade. Med det formål at du bliver klædt på til at kunne hjælpe den hjerneskadede til at klare sig så godt som muligt på de givne betingelser, når fuld restitution ikke er mulig.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

 • Du får indsigt i nyeste forskning og udvikling indenfor neuropsykologisk rehabilitering, herunder med særligt fokus på kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold
 • Du får redskaber, herunder metoder og teorier, til at kunne tage stilling til rehabiliteringspotentiale og muligheder for den enkelte borger
 • Du opnår forståelse for, hvordan du kan inddrage pårørende og skabe et konstruktivt samarbejde
 • Du får indsigt i, hvordan du kan indgå i tværprofessionelt samarbejde for at skabe et sammenhængende patientforløb

Fagligt indhold

 • Neuropsykologisk rehabilitering med fokus på kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold
 • Restitution efter hjerneskader
 • Forudsætninger for rehabilitering, herunder teori om individuel udredning, målsætning, borger- og pårørendeinddragelse, erkendelsesproces og psykologiske faktorers betydning
 • Evidensbaseret rehabilitering , herunder træning og kompensation
 • Implementering af træning og strategier i dagligdagen og i arbejdslivet
 • Neuropsykologisk rehabilitering i et tværfagligt perspektiv
 • Dilemmaer i rehabiliteringsindsatsen


Modulet er for dig, der

 • arbejder med voksne med erhvervet hjerneskade og som ønsker kompetencer i relation til kognitive, emotionelle og personlighedsmæssige forhold i rehabiliteringsforløb

Interesseret?

I nedenstående cases kan du læse mere om, hvordan Center for Neuropædagogik fik dette modul skræddersyet til deres behovRehabilitering i et neuropsykologisk perspektiv - Modul A

Center for Neuropædagogik: De skulle kunne fordybe sig i studierne

Med brug af vikarer via jobrotation lykkedes det Center for Neuropædagogik i Næstved at tilbyde alle medarbejderne at deltage på fuldtids kursusforløb i seks uger.

Læs mere her

Rehabilitering i et neuropsykologisk perspektiv - Modul A

Center for Neuropædagogik: Positive forandringer i hverdagen

Alle medarbejderne på Center for Neuropædagogik i Næstved Kommune har gennemført et diplommodul med fokus på den professionelle og tværfaglige indsats overfor beboerne på centret og deres pårørende. Det har betydet markante positive forandringer i hverdagen.

Læs mere her

Rehabilitering i et neuropsykologisk perspektiv - Modul A

Center for Neuropædagogik: Fælles afsæt omkring beboeren

Medarbejderne på Neuropædagogisk Center i Næstved manglede en krydskobling både fagligt og kollegialt. Professionshøjskolen Absalon tilrettelagde et forløb med fokus på tværfaglig dialog og vidensdeling.

Læs mere her