Del

Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen - traumatiserede flygtninge

Styrk dine kompetencer til at arbejde med borgere med traumer i beskæftigelsesindsatsen.

På modulet vil du blive skarpere på, hvordan du målretter beskæftigelsesrettede handlemuligheder i forhold til flygtninge med traumer. Du vil blandt andet blive præsenteret for viden og teori om målgruppens situation og få redskaber til at forstå og reflektere over problemstillinger i tilknytning til vejledning og motivation af borgerne.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • Viden om og introduktion til traumebegrebet og PTSD
 • Evnen til, på baggrund af indsigt i metoder og teorier om bl.a. traumer, interkulturelle kompetencer, kultur forskelle, at kunne dokumentere, analysere og vurdere tiltag og metoder i forhold til indsatsen over for målgruppen
 • Indblik i forskellige relevante teorier og metoder, og evnen til at kunne træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger
 • Erfaring med og evnen til at kunne tilrettelægge handlingsplaner i samarbejde med borgeren
 • Forståelse for de etiske spørgsmål vedrørende beskæftigelsesindsatsen i forhold til borgeren

Fagligt indhold

 • Introduktion til traumebegrebet og PTSD
 • Forståelse af, hvordan traumerne til udtryk i borgerens hverdagsliv
 • Rehabilitering og behandlingsperspektiv
 • Traumer i kontekst af hverdagslivet i et sociokulturelt og socioøkonomisk perspektiv
 • Viden om og forståelse for inklusions- og eksklusionsmekanismer, samt konsekvenser for målgruppen - herunder, at de står uden for arbejdsmarkedet
 • Nøglebegreber inden for kultur og integration
 • Viden om mødet med borger, samtale med borger, vejledning og spørgeteknikker
 • Interkulturel kommunikation (tolkning) - herunder kultursensitiv tilgang
 • Psykoedukation og relationel tilgang til traumer
 • Sekundær traumatisering
 • Indføring i tværprofessionelt samarbejde
 • Redskaber og metoder til samarbejde med borger, uddannelsesinstitution og arbejdsgiver - herunder metoder som IPS og Nordisk samarbejde og det langvarige samarbejde med borgeren
 • Inddragelse af øvrige aktører samt samarbejde med civilsamfund


Modulet er for dig, der

arbejder på beskæftigelsesområdet og ønsker at styrke dine kompetencer til at arbejde med eksklusions- og inklusionsproblematikker i beskæftigelsesindsatsen.Tilmelding
Campus Roskilde
28. oktober 2021
Start dato:28. oktober 2021
Slut dato: 10. februar 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2021
Supplerende oplysninger: Dette modul er tonet til målgruppen PTSD.

Undervisningsdatoer: 28/10, 11/11, 25/11, 13/12, 7/1, 17/1
Afleveringsdato: 3/2
Eksamensdato: 10/2

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her