Del

Sagsbehandling

Få opkvalificeret dine kompetencer inden for sagsbehandling, så du sikkert kan håndtere forskellige og nye forvaltningsretlige problemstillinger, der opstår som følge af eksempelvis digitalisering.

Modulet tager udgangspunkt i juridisk metode og gældende lov i forhold til konkrete problemstillinger fra din praksis, herunder de uskrevne forvaltningsretlige principper.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Et solidt grundlag for at udføre korrekt sagsbehandling, herunder kendskab til Forvaltningsloven, Persondataloven, Offentlighedsloven og generel juridisk metode
  • Indsigt i mulighederne for at føre kontrol med den offentlige forvaltnings afgørelser og redskaber til at vurdere konsekvenserne ved fejl i sagsbehandlingen
  • Evnen til at vurdere hvornår andre juridiske rådgivere bør inddrages i sagsbehandlingen og til at identificere egne læringsbehov
  • Forståelse for potentielle udfordringer du kan møde i netop din sagsbehandling og viden om, hvordan du håndterer disse problematikker.

Fagligt indhold

  • Forvaltningsloven
  • Offentlighedsloven
  • Persondataloven
  • De uskrevne forvaltningsretlige principper
  • Mulighederne for kontrol med den offentlige forvaltnings afgørelser
  • Juridisk metode.


Modulet er for dig, der

arbejder med sagsbehandling, og som gerne vil have et større indblik i, hvordan du håndterer forvaltningsretlige udfordringer og nye juridiske problemstillinger, der opstår som følge af eksempelvis digitalisering.