Del

Samarbejde med pårørende i specialpædagogisk arbejde

Det velfungerende pårørendesamarbejde er fundamentalt vigtigt for trivsel og udvikling hos borgere med nedsat psykisk funktionsevne.

Moderne pædagogiske tilgange til det pædagogiske arbejde, fx et stort fokus på inddragelse af civilsamfund i arbejdet med borgere, indtænker de pårørende med en langt mere aktiv rolle og med langt større involvering og inddragelse i borgerens liv end tidligere. Kurset vil derfor sætte fokus på vidensbaserede forståelser og tilgange til samarbejde med pårørende baseret på lovgivning, teori og praksis. 

1,5Ects pointKursus

Når du har deltaget på kurset

  • Kan du vurdere og analysere samarbejde ud fra henholdsvis et fagprofessionelt og et bruger- og pårørendeperspektiv. 
  • Har du viden om lovgivning som rammesættende for pårørendesamarbejde og på denne baggrund øgede handlemuligheder.
  • Har du videreudviklet dine kommunikative kompetencer og relationskompetencer gennem tilegnelse af teori og tilgange, til at indgå og styrke pårørendesamarbejde
  • Kan du arbejde i en samskabende tilgang i samarbejde
  • Kan du udvikle principper for det gode pårørendesamarbejde

Fagligt indhold

På kurset tager vi afsæt i de dilemmaer og i de gode eksempler, der træder frem i samarbejdet mellem fagprofessionelle og pårørende, og sætter fokus på temaerne:

  • Relation og kommunikation - og kommunikationsredskaber for et ligeværdigt samarbejde
  • Sorg og Krise
  • Jura, etik og magt – og tillid
  • Samskabelse som led i arbejdet med styrkelse af samarbejde og som led i at udvikle gode proncipper for pårørendesamarbejdet


Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder på et botilbud eller specialtilbud med børn, unge eller voksne med nedsat funktionsevneTilmelding
Campus Slagelse
23. februar 2021
Beskrivelse: Fagspecifik kursus
Start dato: 23. februar 2021
Slut dato: 25. marts 2021
Tidsangivelse: 23/2 + 24/2 + 2/3 + 10/3 + 24/3 + 25/3 kl. 9.00-15.00
Tilmeldingsfrist: 16. november 2020
Pris: 7.700,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk