Del

Samfundsvidenskabelig analyse og metode

Stigende krav og behov for nytænkning i den offentlige sektor kræver et veludviklet analytisk blik, så man ser muligheder og kan imødekomme udfordringer.

På modulet er der fokus på problemorienteret analytisk arbejde til blandt andet at håndtere forandringsprocesser som følge af implementering af ny velfærdsteknologi.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i metoder af relevans for problemorienteret samfundsvidenskabeligt projektarbejde
  • Viden og kompetencer til generelt at kunne analysere og vurdere problemstillinger af relevans for den offentlig forvaltning og administration
  • Kompetencer til at kunne bedømme mulighederne for at inddrage samfundsvidenskabelig teori i problemorienterede analyser og kunne indsamle, bearbejde, analysere og præsentere empirisk materiale
  • En videnskabsteoretisk tilgang til at arbejde med problemstillinger inden for den offentlige sektor og forvaltning
  • Mulighed for at arbejde analytisk i hverdagen med afsæt i både kvalitative og kvantitative data.

Fagligt indhold

  • Kvalitativ og kvantitativ metode - herunder interviews, spørgeskemaer og statistik
  • Videnskabsteori og metodologi
  • Metoder til at beskrive, sammenlige, tolke og vurdere data
  • Projektarbejde og problemafgrænsning.


Modulet er for dig, der

i din rolle som leder eller medarbejder ser potentiale i at dykke et spadestik dybere for at forstå relevante problematikker og ønsker kendskab til det håndværk, det kræver at arbejde metodisk og analytisk.