Del

Demens, jura og etik

Bliv klogere på samspillet mellem etik, jura og psykologi i arbejdet med demensramte og ældre.

Arbejdet med demente borgere rejser mange etiske og psykologiske spørgsmål om selvbestemmelse, myndighed og rettigheder.

På dette modul lærer du om etik og de juridiske rammer, der er omkring ældre, demente og deres pårørende, så du kan udvikle din praksis på et oplyst og reflekteret grundlag.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i de etiske, juridiske og psykologiske problemstillinger i arbejdet med demente, ældre og deres pårørende
  • Forståelse for samspillet mellem juridiske rammer og etiske dilemmaer i praksisarbejdet med den demensramte borger
  • Kompetencer til at kunne håndtere komplekse situationer inden for lovgivningens rammer i forhold til borgere med demens og deres pårørende
  • At kunne udvise etisk dømmekraft for at kunne udvikle et meningsfuldt hverdagsliv for den den demente og dennes pårørende.

Fagligt indhold

  • Lovgivning
  • Etik og refleksionsmodeller
  • Personcentreret tilgang
  • Borgerinddragelse.


Modulet er for dig, der

arbejder som eksempelvis sygeplejerske, ergoterapeut, pædagog, socialrådgiver eller andre fagprofessioner, som arbejder med ældre og demente og ønsker indsigt i det juridiske grundlag og håndtering af etiske udfordringer.