Del

Samtaler med børn, unge og familier

Få kompetencer til at gennemføre professionelle samtaler og forløb med børn, unge og familier i udsatte positioner.

På modulet vi du få viden, færdigheder og kompetencer til at gennemføre professionelle samtaler og forløb med børn, unge og familier i udsatte positioner.

Modulet vil blandt andet gøre dig i stand til at formidle praksisnære og faglige problemstillinger i arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • Viden om børn, unge og familier i udsatte positioner
  • Evnen til at håndtere komplekse og udviklingsorienterede samtaler eller forløb med børn, unge og familier i udsatte positioner
  • Kompetencen til selvstændigt at indgå i fagligt og tværprofessionelt samarbejde med barnet, den unge, familien samt andre betydningsfulde aktører
  • Evnen til at formidle praksisnære og faglige problemstillinger og løsninger til barnet, den uge, familien og andre betydningsfulde aktører

Fagligt indhold

  • Teoretiske perspektiver, redskaber og metoder til samtaler med barnet, den unge, forældre og øvrigt netværk
  • Den professionelles position og det relationelle samspil


Modulet er for dig, der

arbejder med udsatte børn og unge og deres familier, som eksempelvis, socialrådgiver, pædagog og andre medarbejdere i børne-, unge- og familieafdelinger.

 Tilmelding
Campus Roskilde
22. februar 2022
Start dato: 22. februar 2022
Slut dato:  11. juni 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4
Tilmeldingsfrist: 8. februar 2022
Supplerende oplysninger: 
Undervisningsdatoer: 22/2, 08/3, 22/3, 05/4, 19/4, 22/4
Aflev. af opgave 28/5
Eksamen 10/6+11/6


Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  10.800,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Downloads

Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til den samlede uddannelse: Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Tilskud til enkeltmoduler: Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. 

Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere