Del

Seksuelle overgreb

Få styrket dine kompetencer til at arbejde med seksuelle overgreb på børn og krænkende adfærd over for børn.

På modulet vil du få viden, færdigheder og kompetencer til at arbejde forebyggende, identificerende og håndterende i forhold til seksuelle overgreb på børn og deres senfølger.

Modulet stiller skarpt på den socialfaglige og juridiske håndtering af sager, hvor seksuelle krænkelser indgår. Herudover kommer modulet omkring temaer såsom seksuelle overgreb set og forstået i relation til familier med anden kulturel baggrund , handicapområdet, normal og krænkende seksualitet hos børn og unge, når børn krænker børn, den svære børnesamtale, børns perspektiver i relation til krænkelser og traume samt senfølger efter seksuelle overgreb.
Der inddrages samtidig perspektiver på støtte af børn og unge efter overgrebssagens forløb set i relation til forældresamvær, møder mellem krænker og offer mm. Herunder fokus på det fremadrettede arbejde, når der ikke falder dom.

Ved hjælp af tilskud fra Socialstyrelsen kan Absalon fra 2019 tilbyde dig uddannelsen gratis, hvis du er er indbefattet af målgruppen og opfylder adgangskravene.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

 • Udviklingsbaseret viden om seksuelle overgreb, viden om målgruppens øgede risiko for seksuelle overgreb samt viden om det professionelle og tværprofessionelle ansvar i forhold til forebyggelse, identificering og håndtering af seksuelle overgreb

  Forståelse for og anvendelse af teorier og metoder i det professionelle, forebyggende og håndterende arbejd


  Kompetencer til at vurdere komplekse problemstillinger og begrunde disse ved hjælp af et teoretisk, etisk og juridisk grundlag samt vælge relevante løsningsmodeller på denne baggrund

  Evnen til at videreudvikle egen praksis i arbejdet med det forebyggende, identificerende og intervenerende ved seksuelle overgreb.


Fagligt indhold

 • Seksuelle overgreb og krænkende adfærd, samt kompleksiteten i overgreb og krænkelse

  Seksuelle overgreb set i relation til handicapområdet, familier med anden kulturel baggrund, når børn krænker børn, børns normale seksualitet mm.


  Det sociale arbejde med børn og unge efter overgrebssagens forløb - senfølger og samvær mellem krænker og barn

  Teori, metoder og redskaber til forebyggelse, identificering og håndtering af seksuelle overgreb

  Etiske perspektiver og juridiske retningslinjer i arbejdet med seksualitet og overgreb

  Målgruppens særlige forhold og udsathed.Modulet er for dig, der

arbejder med borgere, der er blevet udsat for seksuelle overgreb og/eller krænkende adfærd.Tilmelding
Campus Roskilde
11. januar 2021
Beskrivelse: Retning - børn og unge
Start dato: 11. januar 2021
Slut dato: 8. juni 2021
Tidsangivelse: 11/1,25/1,1/3,15/3,6/4,19/4,3/5. eks.8/6/21
Tilmeldingsfrist: 4. januar 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Maria Kathrine Kolind Sprogøe

7248 2983, masp@pha.dk

Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til den samlede uddannelse: Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Tilskud til enkeltmoduler: Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere