Del

Separationsprocesser (diplom)

Modulet, separationsprocesser, udbydes efteråret 2021 på Campus Kalundborg, Center for Engineering and Science.

Modulet beskæftiger sig med udvælgelse af den rette sekvens af enhedsoperationer til oprensning af produkter fra både bioteknologiske og kemiske analyser, samt udvikle egen forståelse for oprensningsstrategi.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Du vil udvikle dine kompetencer, så du kan:

 • kan arbejde selvstændigt med dimensionering af separationsprocesser i teknisk skala.
 • kan indgå i og bidrage til fagligt og tværfagligt samarbejde i kemisk og bioteknologisk

  produktion.

 • kan udvælge, sammensætte og udføre relevante oprensningsteknikker samt analysemetoder

  til kvantificering af disse for et udvalgt produkt fra kemiske og bioteknologiske processer.

 • kan vurdere og begrunde anvendte metoder og resultater. 

Fagligt indhold

Du vil på modulet arbejde med at:

 • oprensningens forskellige faser.
 • forskellige parametres betydning for udbyttet i bioteknologisk produktion.
 • egenskaber ved givne bioprodukter, der er styrende for valg af

  oprensningsstrategi og enhedsoperationer. Modulet er for dig, der

vil videre i din karriere og har brug for mere viden og indsigt.

Du kan fx være:

 • Operatør eller tekniker
 • Laborant
 • Ingeniør
 • Linjeleder, projekt- og teamleder