Del

Service- og oplevelsesdesign

Lær at designe, optimere, innovere og evaluere services og oplevelser – og sæt din kunde, gæst eller bruger i centrum og konkurrenterne på andenpladsen.

Konkurrencen om kunderne og gæsterne bliver stadig hårdere – og den kræsne forbruger i oplevelsesøkonomien ved, hvad han vil have.

Dette modul giver indsigt og kompetencer til at designe såvel klassiske serviceydelser som avancerede oplevelsestilbud – på et teoretisk fundament, med afsæt i tidens tendenser og med kundens behov og adfærd i centrum.

På modulet sætter vi blandt andet fokus på værdien af bottom-up innovation i service design. Hvordan opstår nye hybrider med det, der allerede findes og ved at samtænke på tværs med samarbejdspartnere.

Modulet giver mulighed for at arbejde målrettet med egne udfordringer og cases og fokusere på udvalgte områder og brancher i leisureindustrien.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Du bliver i stand til at kortlægge og analysere serviceydelser og oplevelser gennem en teoretisk tilgang og modulet lærer dig at konceptudvikle, optimere og arbejde innovativt samt evaluere services og oplevelser.


Fagligt indhold

  • Definition af begreberne service og oplevelse
  • Service design thinking
  • Frontstage og backstage aktiviteter
  • kontaktpunkter, kunderejse og service blueprint
  • Segmentering, prissætning og revenue management
  • Teknologiens betydning for design af serviceydelser og oplevelser


Modulet er for dig, der

  • Arbejder med udvikling, produktion eller innovation af services og oplevelser på leisureområdet. Der kan både være tale om klassiske services og oplevelser eller nye og utraditionelle områder, eksempelvist inden for det digitalt baserede, i krydsfeltet mellem det offentlige og private eller i form af salg af nye add-on services til etablerede produkter.