Del

Skabende processer med børn og unge

Arbejder du med kreativitet, og ønsker du at udfordre dit faglige ståsted - vil du styrke dine kompetencer i forhold til udvikling af kreativitet gennem skabende processer med børn og unge?

Med dette modul får du teoretisk og praktisk viden om, hvordan du kan stimulere og udvikle sanser og kreativitet i fordybende og eksperimenterende processer. Gennem æstetisk læringsteori udvikler vi metoder til at analysere og kvalificere det dannelsesmæssige potentiale i børn og unges arbejde med kreative processer og produkter. I et eksperimenterende fællesskab undersøger vi gennem refleksion og praktiske øvelser, hvordan samspillet mellem forskellige kunstneriske udtryksformer har betydning for skabelsesprocessen og kreativ erfaring.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget på dette modul,

  • har du fået indblik i den nyeste viden inden for kreativitet og skabende arbejde i pædagogikken
  • har du fået teoretisk og praktisk indsigt i, hvordan forskellige formsprog kan anvendes til at skabe nye erkendelser og refleksioner gennem sansemæssige oplevelser
  • har du lært at udfolde kreativitet i forskellige eksperimenterende kontekster, hvor materialets og kroppens betydning undersøges i praksis
  • har du fået nye håndværksmæssige erfaringer i arbejdet med fladen, den taktile, auditive og kropslige dimension samt indsigt i intermodalt skabende arbejde og dets betydning for udvikling af kreativitet

Fagligt indhold

  • Præsentation af forskellige to- og tredimensionelle formsprog, brug af digitale medier og håndværk i teori og praksis
  • Kompetencer i at tilrettelægge, igangsætte og styre kreative og skabende processer
  • Selvstændigt og kollektivt eksperimenterende arbejde med udvikling af kreative processer og evaluering og dokumentation af samme
  • Legende tilgange til skabende arbejde i pædagogisk sammenhæng


Modulet er for dig, der

har særlige opgaver med kunst- og kulturformidling for børn og unge.Tilmelding
Campus Roskilde
25. januar 2021
Beskrivelse: -
Start dato: 25. januar 2021
Slut dato: 26. marts 2021
Tidsangivelse: Undervisning torsdag og fredag - ialt 7 undervisningsgange
Tilmeldingsfrist: 3. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Conni Elisabeth Gram

7248 1431, coel@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her