Del

Skoleledelse

Få viden, færdigheder og kompetencer til at agere i egen skoleledelsespraksis i samspil med forvaltning og skolebestyrelse på baggrund af de forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige rammer for skoleledelse

I undervisningen arbejder vi med at identificere forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige problemstillinger på skoleområdet. Og du lærer at begrunde og formidle relevante løsninger i egen ledelsesmæssig praksis i samspil med forvaltning og skolebesty-relse.

5 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Du vil som leder udvikle dine kompetencer til at:

  • Omsætte centrale teorier, begreber og metoder, der knytter sig til forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige rammer for skolen til handlinger i egen ledelsesmæssig praksis og kontekst samt identificere behov for egen kompetenceudvikling.
  • Agere i tværprofessionelt og tværorganisatorisk samarbejde om forvaltningsretlige, personalejuridiske og styringsmæssige problemstillinger med forvaltning, skolebestyrelse og andre relevante aktører.

Fagligt indhold

På modulet arbejder vi med de styringsmæssige rammer for skolen og hvilken betydning det har for din egen ledelsespraksis og dit samspil med forvaltning, skolebestyrelse og kommunalbestyrelse.

Modulet tager afsæt i folkeskolens formål og i undervisningen arbejder vi konkret med det forvaltningsretlige og personalejuridiske grundlag, og den betydning det har for, hvordan ledelsesopgaven udmøntes.



Modilet er for dig, der

  • er leder, har ambitioner om at blive leder eller har ledelsesopgaver i folkeskolen.


Tilmelding
Campus Roskilde - Skoleledelse
22. august 2022
Start dato: 22. august 2022
Slut dato:  26. oktober 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 8. august 2022
Supplerende oplysninger:  Modulet er kun for ledere på skoleområdet. De første to undervisningsdage er tilrettelagt som internat et sted på Sjælland. Har du slet ingen mulighed for at overnatte, er programmet tilrettelagt så det er muligt at tage hjem at sove og møde igen næste morgen. Ønskes uden overnatning, skriv uden overnatning i bemærkninger.

Undervisningsdage: 22/8, 23/8, 13/9, 14/9
Afleveringsdag. 7/10
Eksamensdage: 25/10 og 26/10

Kontakt adm. 72481030 el evu@pha.dk

Vi tager forbehold for prisændringer.
Pris:  13.000,00 DKK

ECTS:  5

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her