Del

Skriftlig fremstilling og formidling

Vil du styrke dine kompetencer i skriftlig formidling - med sigte på at styrke din faglighed i forhold til fx dokumentation?

I pædagogisk og socialt arbejde er der store krav om skriftlighed -  bl.a i forhold til samarbejde på tværs,  dokumentation og udarbejdelse af dokumenter der vedrører arbejdet med børn og borgere. 

At kunne udtrykke sig skriftligt præcist og klart er en nødvendig kompetence. Dette modul er for dig, der vil styrke dine evner til skriftlig kommunikation og formidling.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Efter forløbet vil du:

  • Have viden om kommunikationsteori og retorik i forbindelse med skriftlig kommunikation 
  • Have indsigt i skriveprocesser og skriftlige værktøjer
  • Kunne producere en målrettet, overbevisende og hensigtsmæssig faglig tekst 
  • kunne vurdere skriftlige genrer i forskellige kommunikationssituationer

Fagligt indhold

  • Gennem teori, analyse og øvelser arbejdes der med, hvilke elementer der gør en tekst overbevisende og hensigtsmæssig.
  • På modulet vil du arbejde med de skriveprocesser og værktøjer, der kan understøtte din egen produktion. Det kan fx være kommunikationsanalyse, genrekarakteristika, struktureringsredskaber og layout.


Modulet er for dig, der

ønsker at tilegne dig viden og færdigheder i de forskellige skriftlige genrer, du møder i din professionelle praksis, i det pædagogiske og sociale arbejdsfelt.