Del

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse

Læs til læsevejleder eller ordblindelærer og bliv inspirator for udvikling af sprogtilegnelse i skolen.

Læsevejledning i skolen står meget centralt i samarbejdet om skolens udvikling af undervisning og læring, både i faget dansk, men også på tværs af hele skolens fagrækker med forskellige former for undervisningsaktiviteter.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, har du: 

 • vejledningskompetencer i skriftsprogsundervisning
 • indsigt i teorier og metoder inden for skriftsprogsudvikling og -udvikling
 • indsigt i læsevejlederfunktionens indhold, metoder, etik og særlige udfordringer.

Fagligt indhold

 • Differentieret skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse
 • Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0. - 3. klasse
 • Problemstillinger inden for læseproces, skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0. - 3. klasse.
 • Dansk sproglære, herunder fonetik, ortografi, morfologi, syntaks og semantik.
 • Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning.
 • Viden om forudsætninger for afkodning og sprogforståelse i læsning.
 • Elevers skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsudvikling.
 • Formativ anvendelse af test- og evalueringsresultater


Modulet er for dig, der

 • Arbejder som lærer eller vejleder i skolen
 • Vil specialisere dig indenfor ordblindhed
 • Har planer om at begynde læsevejlederuddannelsen


Tilmelding
Campus Roskilde
24. august 2021
Start dato:24. august 2021
Slut dato:  7. december 2021
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:10. august 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Tirsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her