Del

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0.-3. klasse

Læs til læsevejleder eller ordblindelærer og bliv inspirator for udvikling af sprogtilegnelse i skolen.

Læsevejledning i skolen står meget centralt i samarbejdet om skolens udvikling af undervisning og læring, både i faget dansk, men også på tværs af hele skolens fagrækker med forskellige former for undervisningsaktiviteter.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, har du: 

 • vejledningskompetencer i skriftsprogsundervisning
 • indsigt i teorier og metoder inden for skriftsprogsudvikling og -udvikling
 • indsigt i læsevejlederfunktionens indhold, metoder, etik og særlige udfordringer.

Fagligt indhold

 • Differentieret skriftsprogsundervisning i 0.-3. klasse
 • Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0. - 3. klasse
 • Problemstillinger inden for læseproces, skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning i 0. - 3. klasse.
 • Dansk sproglære, herunder fonetik, ortografi, morfologi, syntaks og semantik.
 • Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning.
 • Viden om forudsætninger for afkodning og sprogforståelse i læsning.
 • Elevers skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsudvikling.
 • Formativ anvendelse af test- og evalueringsresultater


Modulet er for dig, der

 • Arbejder som lærer eller vejleder i skolen
 • Vil specialisere dig indenfor ordblindhed
 • Har planer om at begynde læsevejlederuddannelsen


Tilmelding
Campus Roskilde
25. august 2020
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 25. august 2020
Slut dato: 1. december 2020
Tidsangivelse: Tirsdage 9.00 - 14.30
Tilmeldingsfrist: 24. august 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her