Del

Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 4.-10. klasse

Læs til læsevejleder og bliv inspirator, koordinator og vejleder i forbindelse med skolens arbejde med udvikling af sprog- og læseudvikling.

Læsevejledning i skolen står centralt i samarbejdet om skolens udvikling af undervisning og læring, både i faget dansk, men også på tværs af hele skolens fagrække med forskellige former for undervisningsaktiviteter.
I dette modul vil du specialisere dig inden for skriftsprogstilegnelse og -undervisning i 4.-10. klasse. Modulet indgår i PD retningen "Læsevejledning i grundskolen", men kan også fungere som en generel indføring i læse-/skriveområdet.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

 • observere, analysere og vurdere skriftsprogsundervisning på mellem- og sluttrin
 • vejlede relevante målgrupper om handlemuligheder 
 • analysere, reflektere og vurdere problemstillinger inden for skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning i 4. - 10. klasse i alle fag
 • analysere og vurdere elevernes skriftsprogsudvikling samt stå for vejledning i formativ anvendelse af test- og evalueringsresultater

Fagligt indhold

 • viden om skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning, 4. – 10. klasse
 • teorier om sprogforståelse i læsning 
 • viden om literacy-teorier samt viden om genre, tekstlingvistik, syntaks, morfologi og ortografi 
 • viden om vejledningsteori og metoder til facilitering af kollegiale læreprocesser
 • undervisning i skriftsprog i dansk og læseforståelse i andre fag i 4.-10. klasse, herunder undervisningsdifferentiering og evalueringsformer
 • teori og metode inden for kollegial vejledning og facilitering af kollegiale læreprocesser


Modulet er for dig, der

 • arbejder som lærer og vejleder og vil styrke dine kompetencer til at udvikle læseundervisningen som skolens læsevejleder


Tilmelding
Campus Roskilde
26. januar 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 26. januar 2021
Slut dato: 7. juni 2021
Tidsangivelse: Tirsdage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 16. november 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her