Del

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. kl.

Har du taget modul 1 og 2 på læsevejlederuddannelsen, så mangler du kun modulet Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. så har du de tre moduler, der udgør uddannelsesretningen Læsevejledning i grundskolen.

Som læsevejleder i grundskolen arbejder du med skolens sprog- og læseudvikling både på det organisatoriske og det undervisningspraktiske niveau. Du får en central funktion i forbindelse med vejledning og samarbejde med kolleger om udviklingen af sprog- og læseudviklingen på skolen. 

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført dette modul, har du: 

 • indsigt i teorier og metoder inden for skriftsprogsvanskeligheder
 • indsigt i læsevejlederfunktionens indhold, metoder, etik og særlige udfordringer.

Fagligt indhold

 • Differentieret og inkluderende skriftsprogsundervisning, der tilgodeser alle elever i den almindelige undervisning
 • Formativ anvendelse af evalueringsresultater med henblik på forebyggende, foregribende og indgribende indsatser
 • Skriftsproglige vanskeligheder hos elever i hele skoleforløbet
 • Tidlige tegn på vanskeligheder hos elever i begynderundervisningen
 • Viden om vanskeligheder med læsning og skrivning til relevante målgrupper
 • Metoder til afdækning og evaluering af elevers læse- og skrivefærdigheder med særlig henblik på Kodnings- og sprogforståelsesvanskeligheder
 • Forskellige læse- og skrivemetodiske tiltag med henblik på tilpasset undervisning af elever med skriftsproglige vanskeligheder, herunder i didaktisk og kompenserende anvendelse af digitale hjælpemidler
 • Problemstillinger inden for afkodningsvanskeligheder og vanskeligheder med sprogforståelse i læsning samt sammensatte sproglige vanskeligheder i læsning.


Modulet er for dig, der

 • er undervisere og vejledere i grundskolen, der har gennemført modulerne Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning for 0.-3. klasse, Skriftsprogsudvikling og Skriftsprogsundervisning for 4.-10. kl.


INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 8. marts 2021.