Del

Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. kl.

Har du taget modul 1 og 2 på læsevejlederuddannelsen, så mangler du kun modulet Skriftsprogsvanskeligheder 0.-10. så har du de tre moduler, der udgør uddannelsesretningen Læsevejledning i grundskolen.

Som læsevejleder i grundskolen arbejder du med skolens sprog- og læseudvikling både på det organisatoriske og det undervisningspraktiske niveau. Du får en central funktion i forbindelse med vejledning og samarbejde med kolleger om udviklingen af sprog- og læseudviklingen på skolen. 

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført dette modul, har du: 

 • indsigt i teorier og metoder inden for skriftsprogsvanskeligheder
 • indsigt i læsevejlederfunktionens indhold, metoder, etik og særlige udfordringer.

Fagligt indhold

 • Differentieret og inkluderende skriftsprogsundervisning, der tilgodeser alle elever i den almindelige undervisning
 • Formativ anvendelse af evalueringsresultater med henblik på forebyggende, foregribende og indgribende indsatser
 • Skriftsproglige vanskeligheder hos elever i hele skoleforløbet
 • Tidlige tegn på vanskeligheder hos elever i begynderundervisningen
 • Viden om vanskeligheder med læsning og skrivning til relevante målgrupper
 • Metoder til afdækning og evaluering af elevers læse- og skrivefærdigheder med særlig henblik på Kodnings- og sprogforståelsesvanskeligheder
 • Forskellige læse- og skrivemetodiske tiltag med henblik på tilpasset undervisning af elever med skriftsproglige vanskeligheder, herunder i didaktisk og kompenserende anvendelse af digitale hjælpemidler
 • Problemstillinger inden for afkodningsvanskeligheder og vanskeligheder med sprogforståelse i læsning samt sammensatte sproglige vanskeligheder i læsning.


Modulet er for dig, der

 • er undervisere og vejledere i grundskolen, der har gennemført modulerne Skriftsprogsudvikling og skriftsprogsundervisning for 0.-3. klasse, Skriftsprogsudvikling og Skriftsprogsundervisning for 4.-10. kl.


Tilmelding
Campus Roskilde
27. august 2020
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 27. august 2020
Slut dato: 3. december 2020
Tidsangivelse: Torsdage 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 26. august 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her