Del

Social Inklusion

Står du som lærer eller pædagog midt i krydspresset med børn i inkluderende læringsfællesskaber i skolen, dagtilbud eller bosteder, så vil dette modul måske være relevant for dig.

Inklusion har længe været på den pædagogiske dagsorden, men hvad forstår vi ved inklusion og hvordan 'gør' vi inklusion i et minefelt af forskning, der viser modsatrettede resultater. Dette modul giver dig mulighed for at skærpe din viden og handlekraft forskning-, praksis- og udviklingsviden om styrket deltagelsesmuligheder i læringsfællesskabet.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, kan du: 

  • begrunde og udvikle inkluderende tilgang og indsatser
  • identificere og analysere problemstillinger der vedrører forholdet mellem inkluderende og ekskluderende mekanismer
  • udvikle inkluderende pædagogik, der inviterer til nye deltagelsesformer
  • indgå i tværprofessionelt samarbejde og strategier, modeller og metoder til inkluderende indsatser på din arbejdsplads.

Fagligt indhold

  • sammenhængen mellem inklusion og eksklusion i forskellige kontekster
  • centrale teorier og begreber om normalitet, afvigelse og marginalisering i en samfundsmæssig kontekst
  • inkluderende pædagogik, diversitet, deltagelse og styrkelse af fællesskaber
  • forholdet mellem inklusions- og eksklusionsmekanismer i konkrete pædagogiske og sociale sammenhænge
  • systematisk iagttagelse og metodisk indsats begrunde udvikling af nye deltagelsesformer og inkluderende pædagogik


Modulet er for dig, der

  • har ansvaret for børn i inkluderende læringsmiljøer som pædagog, lærer, inklusionvejleder eller pædagogisk leder


Tilmelding
Campus Roskilde
18. august 2020
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 18. august 2020
Slut dato: 1. december 2020
Tidsangivelse: Tirsdage kl. 13.30 -17.00
Tilmeldingsfrist: 16. august 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her