Del

Social – kognitive udviklingsforstyrrelser

Ønsker du at få bedre kendskab til forskellige former for udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme spektrum forstyrrelser?

Viden om hvilke forudsætninger social-kognitive udviklingsforstyrrelser giver for individets muligheder for udvikling og trivsel, er helt grundlæggende i forhold til at kunne arbejde med muligheder for medborgerskab, recovery og selvbestemmelse, hvilket kan optimeres gennem en kvalificeret pædagogisk indsats.

10Ects pointValgmodul

Når du har gennemgået modulet kan du:

  • Vedligeholde og udvikle forudsætningerne for læring og udvikling, herunder de social-kognitive funktioner hos mennesker med gennemgribende og/eller social-kognitive udfordringer
  • Indgå i et samarbejde om en læringsdifferentieret indsats med eksempelvis kollegaer, forældre, pårørende eller eksterne parter
  • Reflektere over normalitet og afvigelse i det senmoderne samfund, med viden om diagnoser indenfor ADHD og autismespekteret
  • Indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere læring og udvikling for mennesker med social-kognitive vanskeligheder

Fagligt indhold

  • Du vil få en grundlæggende viden om forskellige former for, og årsager til, social - kognitive udviklingsforstyrrelser, og hvilke forudsætninger det giver mennesket for udvikling og trivsel
  • Du kan indhente information, beskrive, analysere, vurdere og iværksætte læringsdifferentierede indsatser, der retter sig mod at øge trivsel og læring for mennesker med udviklingsforstyrrelser af forskellig art
  • Du vil få redskaber til at kvalificere din egen praksis, og til at kunne indgå i tværfaglige samarbejder omkring individer med social-kognitive udviklingsforstyrrelser


Moduler er for dig, der

arbejder med mennesker med social kognitive udviklingsforstyrrelser i social - og specialpægaogikTilmelding
Campus Slagelse
30. august 2021
Start dato:30. august 2021
Slut dato: 14. oktober 2021
Adresse: Søndre Stationsvej 30, 4200 Slagelse
Tilmeldingsfrist:27. august 2021
Supplerende oplysninger: Modulet udbydes i samarbejde med Autisme Center Vestsjælland.
Modulet udbydes under ÅU (Åbent udbud), hvilket giver mulighed for eksterne deltagere.
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Roskilde
3. februar 2022
Start dato: 3. februar 2022
Slut dato: 28. april 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist:15. november 2021
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Torsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her