Del

Social – kognitive udviklingsforstyrrelser

Ønsker du at få bedre kendskab til forskellige former for udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme spektrum forstyrrelser?

Viden om hvilke forudsætninger social-kognitive udviklingsforstyrrelser giver for individets muligheder for udvikling og trivsel, er helt grundlæggende i forhold til at kunne arbejde med muligheder for medborgerskab, recovery og selvbestemmelse, hvilket kan optimeres gennem en kvalificeret pædagogisk indsats.

10 Ects point Valgmodul

Når du har gennemgået modulet kan du:

  • Vedligeholde og udvikle forudsætningerne for læring og udvikling, herunder de social-kognitive funktioner hos mennesker med gennemgribende og/eller social-kognitive udfordringer
  • Indgå i et samarbejde om en læringsdifferentieret indsats med eksempelvis kollegaer, forældre, pårørende eller eksterne parter
  • Reflektere over normalitet og afvigelse i det senmoderne samfund, med viden om diagnoser indenfor ADHD og autismespekteret
  • Indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere læring og udvikling for mennesker med social-kognitive vanskeligheder

Fagligt indhold

  • Du vil få en grundlæggende viden om forskellige former for, og årsager til, social - kognitive udviklingsforstyrrelser, og hvilke forudsætninger det giver mennesket for udvikling og trivsel
  • Du kan indhente information, beskrive, analysere, vurdere og iværksætte læringsdifferentierede indsatser, der retter sig mod at øge trivsel og læring for mennesker med udviklingsforstyrrelser af forskellig art
  • Du vil få redskaber til at kvalificere din egen praksis, og til at kunne indgå i tværfaglige samarbejder omkring individer med social-kognitive udviklingsforstyrrelser


Moduler er for dig, der

arbejder med mennesker med social kognitive udviklingsforstyrrelser i social - og specialpægaogikTilmelding
Campus Slagelse
30. august 2021
Start dato: 30. august 2021
Slut dato:  14. oktober 2021
Adresse:  Søndre Stationsvej 30, 4200 Slagelse
Tilmeldingsfrist: 27. august 2021
Supplerende oplysninger:  Modulet udbydes i samarbejde med Autisme Center Vestsjælland.
Modulet udbydes under ÅU (Åbent udbud), hvilket giver mulighed for eksterne deltagere.
Pris:  10.800,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Campus Roskilde
3. februar 2022
Start dato: 3. februar 2022
Slut dato:  28. april 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 15. november 2021
Supplerende oplysninger:  Undervisningstidspunkt: Torsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  10.800,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her