Del

Social – kognitive udviklingsforstyrrelser

Ønsker du at få bedre kendskab til forskellige former for udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme spektrum forstyrrelser?

Viden om hvilke forudsætninger social-kognitive udviklingsforstyrrelser giver for individets muligheder for udvikling og trivsel, er helt grundlæggende i forhold til at kunne arbejde med muligheder for medborgerskab, recovery og selvbestemmelse, hvilket kan optimeres gennem en kvalificeret pædagogisk indsats.

10Ects pointValgmodul

Når du har gennemgået modulet kan du:

  • Vedligeholde og udvikle forudsætningerne for læring og udvikling, herunder de social-kognitive funktioner hos mennesker med gennemgribende og/eller social-kognitive udfordringer
  • Indgå i et samarbejde om en læringsdifferentieret indsats med eksempelvis kollegaer, forældre, pårørende eller eksterne parter
  • Reflektere over normalitet og afvigelse i det senmoderne samfund, med viden om diagnoser indenfor ADHD og autismespekteret
  • Indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere læring og udvikling for mennesker med social-kognitive vanskeligheder

Fagligt indhold

  • Du vil få en grundlæggende viden om forskellige former for, og årsager til, social - kognitive udviklingsforstyrrelser, og hvilke forudsætninger det giver mennesket for udvikling og trivsel
  • Du kan indhente information, beskrive, analysere, vurdere og iværksætte læringsdifferentierede indsatser, der retter sig mod at øge trivsel og læring for mennesker med udviklingsforstyrrelser af forskellig art
  • Du vil få redskaber til at kvalificere din egen praksis, og til at kunne indgå i tværfaglige samarbejder omkring individer med social-kognitive udviklingsforstyrrelser


Moduler er for dig, der

arbejder med mennesker med social kognitive udviklingsforstyrrelser i social - og specialpægaogikTilmelding
Campus Vordingborg
2. november 2020
Beskrivelse: PD i specialpædagogik (Startpakken)
Start dato: 2. november 2020
Slut dato: 17. december 2020
Tidsangivelse: Uge 45-51 - Fuldtidsmodul
Tilmeldingsfrist: 30. oktober 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Jannie Jensen

7248 1353, jjen@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her