Del

Social – kognitive udviklingsforstyrrelser

Ønsker du at få bedre kendskab til forskellige former for udviklingsforstyrrelser, herunder ADHD og autisme spektrum forstyrrelser?

Viden om hvilke forudsætninger social-kognitive udviklingsforstyrrelser giver for individets muligheder for udvikling og trivsel, er helt grundlæggende i forhold til at kunne arbejde med muligheder for medborgerskab, recovery og selvbestemmelse, hvilket kan optimeres gennem en kvalificeret pædagogisk indsats.

10 Ects point Valgmodul

Når du har gennemgået modulet kan du:

  • Vedligeholde og udvikle forudsætningerne for læring og udvikling, herunder de social-kognitive funktioner hos mennesker med gennemgribende og/eller social-kognitive udfordringer
  • Indgå i et samarbejde om en læringsdifferentieret indsats med eksempelvis kollegaer, forældre, pårørende eller eksterne parter
  • Reflektere over normalitet og afvigelse i det senmoderne samfund, med viden om diagnoser indenfor ADHD og autismespekteret
  • Indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats, der retter sig mod at optimere læring og udvikling for mennesker med social-kognitive vanskeligheder

Fagligt indhold

  • Du vil få en grundlæggende viden om forskellige former for, og årsager til, social - kognitive udviklingsforstyrrelser, og hvilke forudsætninger det giver mennesket for udvikling og trivsel
  • Du kan indhente information, beskrive, analysere, vurdere og iværksætte læringsdifferentierede indsatser, der retter sig mod at øge trivsel og læring for mennesker med udviklingsforstyrrelser af forskellig art
  • Du vil få redskaber til at kvalificere din egen praksis, og til at kunne indgå i tværfaglige samarbejder omkring individer med social-kognitive udviklingsforstyrrelser


Moduler er for dig, der

arbejder med mennesker med social kognitive udviklingsforstyrrelser i social - og specialpægaogikTilmelding
Campus Slagelse
19. oktober 2020
Beskrivelse: Modulet er i samarbejde med ACV - Slagelse
Start dato: 19. oktober 2020
Slut dato: 4. december 2020
Tidsangivelse: Oktober - december 2020
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Tina Rozumiak Nicolajsen

7248 1233, tinn@pha.dk

Campus Vordingborg
2. november 2020
Beskrivelse: PD i specialpædagogik (Startpakken)
Start dato: 2. november 2020
Slut dato: 17. december 2020
Tidsangivelse: Uge 45-51 - Fuldtidsmodul
Tilmeldingsfrist: 30. oktober 2020
Pris: 10.300,00 DKK
Konsulent:

Gitte Riis Hansen

7248 2055, grh@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Tina Rozumiak Nicolajsen

7248 1233, tinn@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her