Del

Socialarbejderens generelle og specifikke faglighed

Lær at omsætte generelle metoder og teorier i professionelt socialt arbejde til dit eget arbejds- og specialiseringsområde.

På dette modul lærer du, hvordan du kan bruge din faglighed på netop det område, du arbejder med eller ønsker at arbejde med i fremtiden, og får mulighed for at gå i dybden med et selvvalgt område.

10 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

 • Indsigt i sammenhængen mellem socialt arbejde, velfærdstaten og socialpolitik 
 • Teorier og metoder i socialt arbejde og forståelse for, hvordan du kan indgå i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Mulighed for at specialisere dig i et selvvalgt område inden for socialt arbejde
 • Indblik i, hvordan du i praksis kan trække på din generelle faglighed i forhold til enkelte cases, herunder på dit selvvalgte område.

Fagligt indhold

 • Grundlæggende former for socialt arbejde
 • Grundintroduktion til metodisk tænkning
 • Fællesfaglige metodiske principper
 • Etik
 • Tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde
 • Professionsidentitet
 • Professionssociologi
 • De overordnede juridiske rammer for socialt arbejde
 • Teorier om kommunikation og konflikthåndtering.


Modulet er for dig, der

arbejder med socialfaglige opgaver og ønsker at specialisere eller opkvalificere dit arbejde. Du arbejder eksempelvis i private eller kommunale tilbud for socialt udsatte. Du kan også være sagsbehandler eller administrativ medarbejder i en organisation, der arbejder med socialt udsatte.