Del

Sociale problemer og det sociale arbejdes udvikling

Bliv klogere på de juridiske rammer for socialt arbejde og de grundlæggende teorier, som præger socialt arbejde i dag.

Sociale problemer har oftest mange perspektiver og årsager, og det kan være svært at identificere, hvordan en sag skal gribes an. Det skyldes blandt andet, at der er flere faglige veje at gå - med hver deres fordele og ulemper.

Som socialfaglig er det vigtigt, at du kender de forskellige forståelser af sociale problemer og har blik for skiftende strategier inden for socialpolitik. Modulet giver dig generelle viden om socialt arbejde og dermed et fagligt ståsted at arbejde ud fra og til videre fordybelse.

10Ects pointObligatorisk

Det får du ud af modulet

  • Indblik i socialt arbejdes historiske udvikling samt kernebegreber og grundperspektiver
  • En indføring i sociale problemers kompleksitet, så du kan sikre en helhedsorienteret indsats
  • Indsigt i de juridiske rammer for socialt arbejde
  • Forståelse for sammenhængen mellem socialpolitik, velfærdsstat og konkret praksis, så du har overblik over den samlede indsats.

Fagligt indhold

  • Det sociale arbejdes historie
  • Velfærdsstatens historie og teori om velfærdsstat og velfærdsmodeller
  • Socialpolitikkens historie og aktuelle socialpolitiske tendenser
  • Introduktion til teoretisk tænkning i relation til konkrete sociale temaer
  • Psykologiske, psykiatriske og samfundsvidenskabelige teorier om udvalgte sociale problemer, årsagsforståelser og fremtrædelsesformer
  • Perspektiver på socialt arbejde og princippet om helhedssyn.


Modulet er for dig, der

arbejder på det sociale område - eksempelvis med med socialt udsatte eller forebyggelse, og som ønsker at opkvalificere dit arbejde ved at få en bred viden om sociale problemer og fagets udvikling.