Del

Socialt arbejde inden for arbejdsmarked og beskæftigelse

Få en solid indføring i socialfaglige metoder på beskæftigelsesområdet og praktiske værktøjer til at varetage dine arbejdsopgaver.

Arbejdet på beskæftigelsesområdet rummer stor kompleksitet. Derfor er det nødvendigt at have en grundlæggende forståelse for socialfaglige problemstillinger.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

 • Kendskab til de mest udbredte metoder i socialt arbejde på beskæftigelsesområdet, og en evne til at anvende dem
 • Identificere, beskrive, analysere og vurdere sociale problemer i forhold til beskæftigelse
 • Kompetence til at anvende juridiske principper, tildele sociale ydelser og udøve retsligt skøn på dele af beskæftigelsesområdet
 • Udføre systematisk undersøgelsesarbejde og sagsbehandling på dele af beskæftigelsesfeltet
 • Formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere

Fagligt indhold

 • Forholdet i mellem socialpolitik, velfærdspolitik og beskæftigelsespolitik, herunder sociologiske perspektiver på forholdet mellem beskæftigelse og sociale problemer
 • Arbejdsmarkedets historiske udvikling og aktuelle struktur
 • Arbejdsmarkedspolitik og beskæftigelsespolitik aktuelt og historisk
 • Arbejdets sociale og identitetsmæssige betydning
 • Retlig regulering af beskæftigelsesområdet
 • Metoder i arbejdet på beskæftigelsesfeltet


Modulet er for dig, der

arbejder med det socialfaglige område i beskæftigelsesindsatsen som sagsbehandler, administrativ medarbejder, pædagog eller som ansat i sociale tilbud.