Del

Socialt arbejde med demente borgere

Få styrket dine kompetencer i arbejdet med borgere med demens, så du i tråd med lovgivning og på en etisk forsvarlig måde kan skabe de bedste rammer for dit arbejde med borgere med demens.

Det kan være en stor faglig udfordring at arbejde med borgere med demens, hvis du ikke er fagligt klædt på til at forstå og håndtere de daglige udfordringer, der særligt knytter sig til demens.

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i hvordan mennesker med demens oplever forskellige belastninger i hverdagen, så du bedre kan udvikle en forståelse for, hvordan det er at leve med demens
  • Konkrete metoder og redskaber i det sociale arbejde med borgere med demens, som du kan bruge afhængigt af dit faglige skøn af den konkrete omsorgssituation
  • Indblik i hvordan du kan håndtere og videreformidle løsninger på dagligdagsproblemer til både pårørende og kolleger.

Fagligt indhold

  • Socialpsykologi
  • Etik
  • Jura
  • Situationsbedømmelse
  • Screeningsværktøjer
  • Tværfagligt samarbejde.


Modulet er for dig, der

ønsker at specialisere dig i socialt arbejde med demente borgere eller allerede arbejder med borgere med demens som eksempelvis sosu-assistent, pædagog eller administrativt personale og ønsker at opkvalificere dig.