Del

Socialt arbejde med udsatte familier, børn og unge

Modulet styrker dine kompetencer til at arbejde professionelt med udsatte familier, børn og unge.

I socialt arbejde med udsatte børn, unge og deres familier er det vigtigt, at du har de rette kompetencer og redskaber, der kan bringes i spil i det ofte komplekse arbejde.

På modulet lærer du om forskellige metoder og teorier i socialt arbejde på børne- og ungeområdet, der med skiftende politiske tiltag er et dynamisk område. Dette modul giver dig en faglig base at arbejde ud fra. Du får en indføring i de juridiske og organisatoriske rammer for børne- og ungeområdet, så du retmæssigt kan behandle mindre komplicerede sager.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Indblik i teorier om børn og unges udvikling samt om familiens, institutioners og samfundets betydning for børns trivsel og udvikling
  • Forståelse for de relevante retslige principper og den juridiske metode i forbindelse med undersøgelses- og udredningsarbejdet
  • Redskaber og metoder i arbejdet med udsatte børn og unge
  • Kompetence til at træffe afgørelser, vælge foranstaltninger og lægge handleplaner i mindre komplicerede sager og forståelse for, hvornår du skal viderevisitere mere komplicerede sager

Fagligt indhold

  • Teorier om børns udvikling, herunder bl.a. udviklingspsykologi, mestringsteori
  • Forskellige problemforståelser på børne-, unge- og familieområdet, herunder betydningen af institutioners og samfund i forhold til børn og unges udvikling
  • Retslig regulering inden for børne- og ungeområdet
  • Sagsbehandling og metoder i socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier
  • Aktører på området og samarbejde mellem professionelle i indsatsen for udsatte børn og unge
  • Udvalgte, særlige problemstillinger omkring børn og unge


Modulet er for dig, der

arbejder i den sociale indsats, og ønsker at styrke din faglighed i arbejdet med udsatte familier, børn og unge, så du kan være med til at sikre en god sagsbehandling.