Del

Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis

I samarbejde med Det Nationale Sorgcenter udbyder vi uddannelsesforløbet Sorgrådgiveren. På forløbet arbejder vi med forbedringsarbejde i praksis, og har et gennemgående fokus på, hvordan du som sorgrådgiver kan forankre og sprede viden, færdigheder og kompetencer om sorg på din arbejdsplads.

Uddannelsesforløbet er sammensat af modul 1 og modul 2, som i alt udgør 15 undervisningsdage og fem træningsdage i din egen praksis. Du må desuden påregne tid til forberedelse og bearbejdning af undervisning.

Forløbet er tænkt som et fortløbende forløb, så det anbefales at du tilmelder dig begge moduler fra starten af. 

Modul 1 omhandler sorg i forbindelse med dødsfald og livstruende sygdom. Vi sætter fokus på naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge og voksne i et udviklingspsykologisk perspektiv, og arbejder intensivt med kommunikation, formidling og samarbejde. I forløbet anvender vi forbedringsmodellen, der understøtter forankring og spredning af viden, færdigheder og kompetencer på arbejdspladsen.

Læs mere om modul 2: Sorgrådgivning – udvikling, formidling og forankring af viden

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Som sorgrådgiver vil du kunne:

 • Rådgive og støtte mennesker med sorgreaktioner i forbindelse med død eller livstruende sygdom
 • Forebygge komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne og ældre
 • Identificere mennesker, som er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner
 • Henvise efterladte med komplicerede sorgreaktioner til det rette tilbud
 • Sikre og understøtte spredning af viden om sorg til andre velfærdsprofessionelle, som arbejder med sorgområdet.

Fagligt indhold

 • Historisk udvikling, sorgteorier, begreber og definitioner
 • Lovgivning og rammesætning af sorgområdet
 • Udviklingspsykologien hos børn, unge og voksne, herunder ældre
 • Komplicerede sorgreaktioner, klassifikation og psykomatiske reaktioner
 • Familie- og netværksperspektiver omkring sorg
 • Samtaleteknikker
 • Forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner (kliniske retningslinjer og anbefalinger)

Diplommodulet tager udgangspunkt i dine faglige og personlige erfaringer. Du skal være parat til at arbejde med din egen sorghistorik i et sensitivt læringsrum.

Tilrettelæggelsen af forløbet og de anvendte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter forløbets læringsmål. Vi benytter forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor vi har fokus på aktiv inddragelse af dine erfaringer og kompetencer. Du dokumenterer løbende din læring i en logbog, som fungerer som selvstændig dokumentation af din faglige og personlige udvikling.Modulet er for dig, der

arbejder som sygeplejerske, socialrådgiver, lærer, pædagog, fysio- og ergoterapeut og andre fagprofessionelle, der arbejder med mennesker i sorg og vil tilegne sig kompetencer til at støtte mennesker i sorg.Tilmelding
Campus Næstved
25. august 2021
Start dato: 25. august 2021
Slut dato:  6. november 2021
Adresse:  Parkvej 190, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist: 2. august 2021
Supplerende oplysninger:  Undervisningsgange: 25.8, 26.8, 27.8, 14.9, 15.9, 16.9, 5.10, 6.10, 7.10 samt 8.10
Opgave aflevering den 06.11.21
Konsulent: Anja Reinholdt Wacker tlf. 72 48 28 12
Uddannelsessekretær: Louise Juhl Nielsen tlf. 72 48 28 17
Pris:  13.400,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her