Del

Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis

I samarbejde med Det Nationale Sorgcenter udbyder vi uddannelse i sorgrådgivning, bestående af to diplommoduler.

Modul 1 omhandler sorg, typisk i forbindelse med dødsfald og livstruende sygdom. Vi sætter fokus på den sørgende, herunder naturlige og komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge og voksne i et udviklingspsykologisk perspektiv, og arbejder intensivt med kommunikation, formidling og samarbejde.

I forløbet anvender vi forbedringsmodellen, der understøtter forankring og spredning af viden, færdigheder og kompetencer på arbejdspladsen i relation til sorg.

Læs mere om modul 2: Sorgrådgivning – udvikling, formidling og forankring af viden

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • Selvstændigt udføre professionelle rådgivningssamtaler individuelt, i familier og i netværk og derved støtte mennesker med naturlige sorgreaktioner
  • Selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om mennesker i sorg
  • Metoder til at skabe en fælles forståelse af komplicerede sorgreaktioner og udbrede viden om sorg i praksis

Fagligt indhold

  • Historisk udvikling, sorgteorier, begreber og definitioner
  • Lovgivning og rammesætning af sorgområdet
  • Udviklingspsykologien hos børn, unge og voksne, herunder ældre)
  • Komplicerede sorgreaktioner, klassifikation og psykosomatiske reaktioner
  • Familie- og netværksperspektiver omkring sorg
  • Samtaleteknikker
  • Forebyggelse af komplicerede sorgreaktioner (kliniske retningslinjer og anbefalinger)

Diplommodulet tager udgangspunkt i dine faglige og personlige erfaringer. Du skal være parat til også at arbejde med din egen sorghistorik i et trygt og sensitivt læringsrum.

Tilrettelæggelsen af forløbet og de anvendte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter forløbets læringsmål. Vi benytter forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor vi har fokus på aktiv inddragelse af dine erfaringer og kompetencer. Du dokumenterer løbende din læring i en logbog, som fungerer som selvstændig dokumentation af din faglige og personlige udvikling.Modulet er for dig, der

gerne vil tilegne sig kompetencer til at støtte mennesker i sorg, og er f.eks. pædagog, lærer, socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, sundhedsplejerske, eller anden fagprofessionel, som i en del af dit virke møder mennesker i sorg; f.eks. præster, selvstændige rådgivere og bedemænd.Tilmelding
Campus Næstved
25. august 2021
Start dato: 25. august 2021
Slut dato:  6. november 2021
Adresse:  Parkvej 190, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist: 2. august 2021
Supplerende oplysninger:  Undervisningsdatoer: 25.8, 26.8, 27.8, 14.9, 15.9, 16.9, 5.10, 6.10, 7.10 samt 8.10
Undervisningstidspunkt: Kl. 9.00 - 15.00
Afleveringsdato: 06.11.21
Konsulent: Anja Reinholdt Wacker tlf. 72 48 28 12

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen

Absalons EVU administration
evu@pha.dk
Pris:  13.400,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her