Del

Sorgrådgivning – udvikling, formidling og forankring af viden

I samarbejde med Det Nationale Sorgcenter udbyder vi uddannelsesforløbet Sorgrådgiveren. På forløbet arbejder vi med forbedringsarbejde i praksis, og har et gennemgående fokus på, hvordan du som sorgrådgiver kan forankre og sprede viden, færdigheder og kompetencer om sorg på din arbejdsplads.

På modul 2 sætter vi fokus på sorgrådgiverens særlige rolle, herunder omsorg for omsorgsgiver for at forebygge omsorgstræthed og stress. Vi arbejder progressivt i forløbet med læring, formidling og anvendelse i praksis.

Uddannelsesforløbet er sammensat af modul 1 og modul 2, som i alt udgør 15 undervisningsdage og fem træningsdage i din egen praksis. Du må desuden påregne tid til forberedelse og bearbejdning af undervisning. Forløbet er tænkt som et fortløbende forløb, så det anbefales at du tilmelder dig begge moduler fra starten af.

Læs mere om modul 1:  Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis

 

 

 

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Som sorgrådgiver vil du kunne:

 • Rådgive og støtte mennesker med sorgreaktioner i forbindelse med død eller livstruende sygdom
 • Forebygge komplicerede sorgreaktioner hos børn, unge, voksne og ældre
 • Identificere mennesker, som er i risiko for at udvikle komplicerede sorgreaktioner
 • Henvise efterladte med komplicerede sorgreaktioner til det rette tilbud
 • Sikre og understøtte spredning af viden om sorg til andre velfærdsprofessionelle, som arbejder med sorgområdet.

Fagligt indhold

 • Sorgrådgiverens kompetencer og praksis
 • Det tværprofessionelle arbejde med sorg
 • At passe på sig selv i arbejdet med døende og sorgramte
 • Kommunikation og formidling af ny viden til kollegaer
 • Kulturforståelse og interkulturel kommunikation
 • Minder og ritualer

Diplommodulet tager udgangspunkt i dine faglige og personlige erfaringer. Du skal være parat til at arbejde med din egen sorghistorik i et sensitivt læringsrum.

Tilrettelæggelsen af forløbet og de anvendte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter forløbets læringsmål. Vi benytter forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor vi har fokus på aktiv inddragelse af dine erfaringer og kompetencer. Du dokumenterer løbende din læring i en logbog, som fungerer som selvstændig dokumentation af din faglige og personlige udvikling.Modulet er for dig, der

arbejder som sygeplejerske, socialrådgiver, lærer, pædagog, fysio- og ergoterapeut og andre fagprofessionelle, der arbejder med mennesker i sorg og vil tilegne sig kompetencer til at støtte mennesker i sorg.Tilmelding
Campus Næstved
14. september 2021
Beskrivelse: Modul 2: Sorgrådgivning - udvikling, formidling og forankring af viden
Start dato: 14. september 2021
Slut dato: 10. november 2021
Tidsangivelse: 14/9+15/9+16/9+12/10+13/10 Kl. 9.00 - 15.15
Tilmeldingsfrist: 17. august 2021
Pris: 9.300,00 DKK
Konsulent:

Malene Laursen

7248 2566, mala@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her