Del

Sorgrådgivning – udvikling, formidling og forankring af viden

I samarbejde med Det Nationale Sorgcenter udbyder vi uddannelse i sorgrådgivning, bestående af to diplommoduler.

Modul 2 bygger på grundlæggende kompetencer i sorgrådgivning erhvervet i diplommodulet Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis. Modulet har fokus på sorg i et kulturelt perspektiv.

Ydermere er der fokus på sorgrådgiverens særlige rolle, herunder omsorg for omsorgsgiver for at forebygge omsorgstræthed og stress. Vi arbejder progressivt i forløbet med læring, formidling og anvendelse i praksis.

Læs mere om modul 1:  Sorgrådgivning som professionel velfærdspraksis

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Viden om den kompleksitet, der knytter sig til sorg
  • Redskaber til at forebygge omsorgstræthed i arbejdet med mennesker i sorg
  • Udvikling af professionalitet ift. formidling samt sikre og understøtte videnspredning i praksis

Fagligt indhold

  • Sorgrådgiverens kompetencer og praksis
  • Det tværprofessionelle arbejde med sorg
  • At passe på sig selv i arbejdet med døende og sorgramte
  • Kommunikation og formidling af ny viden til kollegaer
  • Kulturforståelse og interkulturel kommunikation
  • Minder og ritualer

Diplommodulet tager udgangspunkt i dine faglige og personlige erfaringer. Du skal være parat til også at arbejde med din egen sorghistorik i et trygt og sensitivt læringsrum.

Tilrettelæggelsen af forløbet og de anvendte pædagogiske og didaktiske metoder understøtter forløbets læringsmål. Vi benytter forskellige undervisnings- og arbejdsformer, hvor vi har fokus på aktiv inddragelse af dine erfaringer og kompetencer. Du dokumenterer løbende din læring i en logbog, som fungerer som selvstændig dokumentation af din faglige og personlige udvikling.Modulet er for dig, der

gerne vil tilegne sig kompetencer til at støtte mennesker i sorg, og er f.eks. pædagog, lærer, socialrådgiver, sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, sundhedsplejerske, eller anden fagprofessionel som i en del af dit virke møder mennesker i sorg; f.eks. præster, selvstændige rådgivere og bedemænd.Tilmelding
Campus Næstved
28. februar 2022
Start dato:28. februar 2022
Slut dato:  7. april 2022
Adresse: Parkvej 190, 4700 Næstved
Tilmeldingsfrist:31. januar 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningsdatoer:28/2, 7/3, 14/3, 21/3 samt 28/3
Undervisningstidspunkt: kl. 9.00 - 15.00
Eksamensdato - Mundtlig prøve: 6. & 7. april 2022
Konsulent: Anja Reinholdt Wacker tlf. 72 48 28 12
Uddannelsessekretær: Louise Juhl Nielsen tlf. 72 48 28 17

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administrat
Pris: 9.300,00 DKK

ECTS: 5

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her