Del

Sprogpædagogik og sprogindsatser

Beskæftiger du dig med sproglige læringsmiljøer?
Så meld dig til modulet Sprogpædagogik og sprogindsatser. Her bliver du klædt på til at kvalificere børns sproglige og kommunikative udvikling i dagligdagens leg og relationer.

Aktiv deltagelse i givende relationer med andre f.eks. i legen har stor betydning for udviklingen af sprog.

På dette modul lærer du blandt andet at arbejde med de kommunikative, sociale og relationelle vilkårs betydning for den sproglige og skriftsproglige tilegnelse og udvikling, på såvel individ som gruppeniveau. Modulet er et ud af tre moduler undervejs til en sprogvejlederuddannelse

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, har du kompetencer til at kvalificere og videreudvikle de sprogpædagogiske indsatser med afsæt i relevant viden og metoder.

Du bliver i stand til at:

  • Planlægge og kvalificere sproglige læringsmiljøer og sprogindsatser
  • Reflektere over børns læreprocesser på individ- og gruppeniveau
  • Vurdere og reflektere over didaktiske modeller til udvikling af sproglige læringsmiljøer
  • Evaluere sprogindsatser på individ- og gruppeniveau
  • Samarbejde med forældre og øvrige samarbejdspartnere om børns sprog

Fagligt indhold

Modulet giver dig viden om børns sproglige og skriftsproglige tilegnelse og udvikling.

Du arbejder med:

  • Sprogstøttende metoder
  • Sprogstimulering
  • Planlægning af sproglige læringsmiljøer og sprogindsatser
  • Didaktiske modeller på området
  • Evaluering af sprogindsatser


Modulet er for dig, der

har særlige opgaver og ansvar i forhold til børns sprog og udvikling. Du arbejder fx som pædagog i dagtilbud.INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 8. marts 2021.