Del

Sprogpædagogik og sprogindsatser

Beskæftiger du dig med sproglige læringsmiljøer?
Så meld dig til modulet Sprogpædagogik og sprogindsatser. Her bliver du klædt på til at kvalificere børns sproglige og kommunikative udvikling i dagligdagens leg og relationer.

Aktiv deltagelse i givende relationer med andre f.eks. i legen har stor betydning for udviklingen af sprog.

På dette modul lærer du blandt andet at arbejde med de kommunikative, sociale og relationelle vilkårs betydning for den sproglige og skriftsproglige tilegnelse og udvikling, på såvel individ som gruppeniveau. Modulet er et ud af tre moduler undervejs til en sprogvejlederuddannelse

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført modulet, har du kompetencer til at kvalificere og videreudvikle de sprogpædagogiske indsatser med afsæt i relevant viden og metoder.

Du bliver i stand til at:

  • Planlægge og kvalificere sproglige læringsmiljøer og sprogindsatser
  • Reflektere over børns læreprocesser på individ- og gruppeniveau
  • Vurdere og reflektere over didaktiske modeller til udvikling af sproglige læringsmiljøer
  • Evaluere sprogindsatser på individ- og gruppeniveau
  • Samarbejde med forældre og øvrige samarbejdspartnere om børns sprog

Fagligt indhold

Modulet giver dig viden om børns sproglige og skriftsproglige tilegnelse og udvikling.

Du arbejder med:

  • Sprogstøttende metoder
  • Sprogstimulering
  • Planlægning af sproglige læringsmiljøer og sprogindsatser
  • Didaktiske modeller på området
  • Evaluering af sprogindsatser


Modulet er for dig, der

har særlige opgaver og ansvar i forhold til børns sprog og udvikling. Du arbejder fx som pædagog i dagtilbud.Tilmelding
Campus Roskilde
19. september 2022
Start dato: 19. september 2022
Slut dato:  12. december 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2022
Supplerende oplysninger:  Undervisningstidspunkt: Mandage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  10.800,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her