Del

Sprogtilegnelse og sprogundervisning

Underviser og vejleder du i faget engelsk og har du interesse i at opnå yderligere faglige kompetencer i at varetage udvikling, rådgivning, koordinerende og styrende funktion i forbindelse med udvikling af undervisning i engelsk på din skole?

På skolerne rundt omkring i vores region er de faglige vejledere godt i gang med at opbygge De Pædagogiske Læringscentre. Som Engelskvejleder får du en betydningsfuld funktion sammen med skolens øvrige vejledere med at styrke vejledningsindsatsen både inden for skolens fagrække, men også inden for inklusion og trivsel.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har deltaget i dette modul, har du: 

  • faglig viden som yderligere kan være med til at varetage udvikling af samarbejds- og vejledningskultur omkring faget engelsk.

Fagligt indhold

  • Samarbejde og vejledning med engelskfaglige kolleger og udvikling af en tidsvarende sprogundervisningskultur.
  • Anvendelse af forskellige former for læremidler.
  • Læseplaner og uddannelsesplanlægning i et samfundsmæssigt perspektiv.
  • Videnskabsteori, sprogsyn, sproglæringssyn og skiftende sprogundervisningsparadigmer.
  • Forskning og udvikling inden for sprogtilegnelsesteori og elevcentret målsætning og evaluering i engelskundervisningen.
  • Læringsbetingelser og læringssituationer i engelskundervisningen.
  • Elevsprog/intersprog og differentierede mål for progression under anvendelse af viden om sproglæringsstrategier.


Modulet er for dig, der

  • som er nuværende eller kommende lærere og vejledere inden for faget engelsk
  • ønsker at opnå yderligere faglig kompetence i at varetage udvikling, rådgivning, koordinerende og styrende funktion i forbindelse med udvikling af undervisning i faget engelsk.


Tilmelding
Campus Roskilde
25. august 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 25. august 2021
Slut dato: 8. december 2021
Tidsangivelse: Onsdage kl. 9-00-14.30
Tilmeldingsfrist: 16. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her

.