Del

Styring i den offentlige sektor

Få indsigt i de styringsmæssige udfordringer, der er særlige for den offentlige sektor.

Med skiftende styringsparadigmer og nye digitale muligheder er det vigtigt at kunne forholde sig åbent, men kritisk, til styring for at kunne navigere bedst muligt i det foranderlige politiske landskab.

5 Ects point Obligatorisk

Det får du ud af modulet

  • En dyb viden om de forskellige styringsformer- og paradigmer, der har formet den offentlige sektor over de seneste årtier
  • Viden om styrker og svagheder ved de forskellige styringsinstrumenter i praksis, og hvorledes de påvirker medarbejdernes handlerum, motivation og effektivitet
  • Indsigt i hvordan styringsinstrumenter spiller sammen og tilpasses den konkrete virkelighed
  • Forståelse for hvordan styringsformerne påvirker din hverdag og organisering, og hvordan du kan indgå aktivt i implementeringen af specifikke styringsredskaber i din organisation
  • Forudsætningerne for at kunne analysere og håndtere komplekse styringsmæssige udfordringer i forhold til netop din arbejdsmæssige praksis.

Fagligt indhold

  • Styringsinstrumenter
  • Styringsparadigmer
  • Organisationsudvikling
  • Ledelse
  • Motivation.


Modulet er for dig, der

arbejder med eller interesserer sig for styring i den offentlige sektor og ønsker mere viden om de forskellige styringsformer. Det kan være du oplever en uoverensstemmelse mellem de politiske målsætninger oppefra og dine handlemuligheder, eller ønsker indsigt i hvordan digitale løsninger kan bidrage til en effektiv styring i din organisation.