Del

Sundhed, krop og bevægelse

Sundhed er en forudsætning for at leve et godt liv, men der er vidt forskellige opfattelser af, hvad sundhed er, og hvordan den skabes. På dette modul dykker du ned i begreber, metoder og praktiske øvelser som omhandler bevægelse, kroppen og sundhed, så du kan styrke din faglighed og pædagogiske praksis.

 • Lær hvordan du laver sundhedsfremmende tiltag ved at bruge krop og bevægelse 
 • Lær om forskellige sundhedsopfattelser og -begreber til brug i dit arbejde med sundhedsfremme. 
 • Lær om forholdet mellem brugen af kroppen, bevægelse, sundhed og sygdomsforebyggelse. 
 • Få erfaring med praktiske former for idræt og bevægelse, der kan styrke forskellige målgruppers sundhed.
10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • Du får en bedre og bredere forståelse af sundhedsbegrebet.
 • Du får på modulet kendskab til forskellige måle- og vurderingsredskaber med relevans til bevægelse og sundhed. De kan, sammen med viden om humanbiologisk teori i relation til idræt og bevægelse, give dig et holistisk indtryk af hvilke sundhedspolitikker og -strategier, der vil skabe det bedste sundhedsfremmende resultat hos den målgruppe, som du arbejder med.

Fagligt indhold

 • Sundhedspolitikker og -strategier i relation til bevægelse i lokal professionsrelevant sammenhæng. 
 • Udviklings , planlægnings og evalueringsmetoder af sundhedsfremmende tiltag og aktiviteter til en relevant målgruppe i en konkret kontekst. 
 • Sundhedsopfattelser og sundhedsbegreber. 
 • Strategier for sundhedsfremme og forebyggelse. 
 • Viden om og forståelse for forhold mellem krop, bevægelse, sundhed og sygdomsforebyggelse herunder humanbiologisk teori i relation til idræt og bevægelse. 
 • Praksisformer med idræt og bevægelse, der kan bidrage til at styrke målgruppers sundhed. 
 • Måle- og vurderingsredskaber med relevans til bevægelse og sundhed. 
 • Begreber, metoder, teori og empiri i relation til egen faglig og pædagogisk erfaring.


Dette modul er for dig, der

gerne vil arbejde med sundhedsfremmende tiltag inden for pædagogikken. Det vil du lære at gøre gennem anvendelse af bevægelse og kropslig forståelse.Tilmelding
Campus Roskilde
20. september 2022
Start dato:20. september 2022
Slut dato: 17. januar 2023
Adresse: Trekroner Forskerpark 4 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Tirsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Vordingborg
20. september 2022
Start dato:20. september 2022
Slut dato: 17. januar 2023
Adresse: Kuskevej 1 B 4760 Vordingborg
Tilmeldingsfrist: 1. maj 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningstidspunkt: Tirsdage kl. 09.00-14.30

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 10.800,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her