Del

Sundhedsindsatser og -begreber i praksis

Interesserer du dig for sundhed og sundhedsfremme? På dette modul får du dybere forståelse for forskellige teoretiske sundhedsbegreber og deres anvendelse i praksis, som sætter dig i stand til at udvikle sundhedsindsatser i din egen praksis

Sundhed har i mange år været, og er stadig i dag, et omdiskuteret emne. På dette modul vil du få indsigt i forskellige perspektiver på sundhed.
Vi arbejder med teorier og metoder, hvor du får grundlæggende viden om og forståelse for, hvordan du som professionel kan samarbejde på tværs af faglige professioner om sundhedsindsatser i det sundhedsfremmende og -forebyggende arbejde.

10Ects pointValgmodulModulet har fokus på socialt udsatte borgere i sundhedsvæsenet og er for dig som ønsker målrettet at styrke dine kompetencer i forhold til hvordan sundhedsindsatser og begreber har betydning i praksis fra et bruger-, et professionelt og et organisatorisk perspektiv

Der er stor politisk og samfundsmæssig interesse for at få efteruddannet sygeplejersker med kompetencer inden for socialsygepleje. Sygeplejersker som i deres daglige arbejde møder udsatte borgere skal kunne tænke særligt kreativt og løsningsorienteret i samspil med de øvrige sundhedsprofessionelle, så den udsatte patient bliver i stand til at modtage behandling og få udbytte af behandlingen. Derfor er det vigtigt at have grundlæggende viden om denne gruppe borgere for professionelt og kvalificeret at kunne arbejde med sundhedsindsatser og løsningsmodeller målrettet socialt udsatte borgere i sundhedsvæsenet.

Det får du ud af forløbet

Du opnår større viden om sundhedsindsatser og løsningsmodeller med fokus på socialt udsatte borgere i sundhedsvæsenet

Du bliver i stand til at kunne reflektere over alternative tilgange og sygeplejerskens rolle som forhandler og talerør for borgeren.

Du opnår større forståelse for hvordan dominerende sundheds- og adfærdsforståelser, paradigmer, organiseringer og strukturer i sundhedsvæsenet har betydningen for socialt udsatte borgeres udfordringer og barrierer i mødet med dette

Fagligt indhold

  • Forskellige sundhedsbegreber og – forståelser i forhold til sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering med fokus på social udsathed, lighed og ulighed i sundhed, sundhedssyn og sårbarhed, marginalisering og etik
  • Lovgivning og målsætninger nationalt og internationalt programmer og hvordan generelle sundhedspolitiske strategier for sundhedsfremme og forebyggelse og de med særligt fokus på socialt udsatte påvirker, erfares af og konkret gavner socialt udsatte borgere
  • Teorier og metoder herunder fx modeller, klassifikationer og undersøgelsesredskaber i relation til sundhedsindsatser med fokus på empowerment/ personcentreret sygepleje, skadesreduktion og social sygeplejens betydning for socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet
  • Nationale og internationale forskningsresultater af kvantitativ og kvalitativ tilgang med afsæt i et bruger-, professions-og/ eller samfundsmæssigt perspektiv og med fokus på evidens og evidensbaseret argumentation
  • Sundhedsindsatser og løsningsmodeller med fokus på socialt udsatte borgere i sundhedsvæsenet
  • Alternative tilgange (rule breaker) og sygeplejerskens rolle som forhandler og talerør for borgeren
  • Kritisk refleksion af om dominerende sundheds- og adfærdsforståelser, paradigmer, organiseringer og strukturer i sundhedsvæsenet har betydningen for socialt udsatte borgeres udfordringer og barrierer i mødet med dette.

Modulet er for dig, der

  • interesserer dig for, eller til daglig arbejder med, sundhedsfremme og forebyggelse.
  • er i direkte kontakt med borgere, men også for dig, der arbejder mere overordnet med tilrettelæggelse af sundhedsfremmende indsatser
  • er sygeplejerske i det kommunale- eller regionale sundhedsvæsen og som i dit arbejde møder socialt udsatte borgere


Tilmelding
Campus Roskilde
7. marts 2022
Start dato: 7. marts 2022
Slut dato: 23. maj 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Supplerende oplysninger: Modul er med fokus på socialt udsatte borgere i sundhedsvæsenet.

Undervisningsdatoer: 07.03,14.03, 21.03, 28.03, 04.04, 25.04, 02.05, 09.05
Undervisningstidspunkt: 08:30 - 14:00
Afleveringsdato: 16.05.2022
Eksamensdato: 23.05.2022

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Campus Roskilde
26. oktober 2022
Start dato:26. oktober 2022
Slut dato:  5. december 2022
Adresse: Trekroner Forskerpark 4
Tilmeldingsfrist:26. september 2022
Supplerende oplysninger: Undervisningsdatoer: 26/10, 02/11, 09/11, 14/11, 16/11, 23/11, 30/11, 05/12

Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-12:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.
For fagligt indhold kontaktes konsulent Judi Bjørling på mail: jubj@pha.dk eller telefon: +4572482852.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris: 12.500,00 DKK

ECTS: 10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her