Del

Sygepleje - teori og praksis

Modulet er for dig der som sundhedsprofessionel ønsker at styrke dine forudsætninger for at træffe og begrunde beslutninger i sygepleje

Modulet inspirerer til udvikling af klinisk praksis ved integration af praksiserfaring. Ud fra en udviklingsbaseret tilgang arbejdes der med tilegnelse af viden om værdier, teorier og forskning i sygepleje og med øvelser i at anvende denne viden til at reflektere over og begrunde handlemuligheder i praksis.

5Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • kan reflektere over egen praksis i forhold til fagets teoriudvikling, værdier og filosofi
 • kan analysere og reflektere over specifikke situationer i klinisk sygepleje på grundlag af fordybelse i udvalgte teoretiske og værdimæssige perspektiver
 • kan påtage sig medansvar for at udvikle klinisk sygepleje ud fra fagets teorier, forskning og udvikling

Fagligt indhold

 • Teoriudvikling i sygepleje historisk og aktuelt
 • Metoder til analyse af praksissituationer med anvendelse af sygeplejens teorier
 • Værdier og værdiafklaring i klinisk sygepleje
 • Klinisk beslutningstagning begrundet i sygeplejens teorigrundlag

Sygepleje teori og praksis er den teoretiske del af Basismodulet i akutsygepleje og det første modul i akutsygepleje uddannelsen.

Basismodul i akutsygepleje er rettet mod sygeplejersker der arbejder på akutafdeling / fælles akutmodtagelse / fælles akutafdeling / akutmodtagelse.

Modulets sigte er at give sygeplejersker ansat i akutområdet aktuelle og nødvendige kompetencer med henblik på at give akut indlagte patienter behandling, pleje og observation af høj kvalitet.

Basismodul i akutsygepleje har særlig fokus på at du som kursist kvalificerer dig til at kunne identificere og intervenere i forhold til den akut kritiske patient, samt kunne indgå i et fagligt og tværfagligt samarbejde.

Fagligt indhold

Teoretisk undervisning:

 • Introduktion til ABCDE princippet i akut behandling
 • Introduktion i forhold til strukturering af kommunikation om patientbehandling
 • Mødet med den akutte patient og akutsygepleje
 • Introduktion til triage
 • Akutte medicinske tilstande - Observation af symptomer, monitorering og behandling i relation til patienter med:
 • Akut åndenød
 • Symptomer fra kredsløbet
 • Symptomer på feber og sepsis
 • Bevidsthedspåvirkning
 • Observation af symptomer, monitorering og behandling af patienter med:
 • Akutte symptomer på shock, smerter i brystregion, hjertestop og rytmeforstyrrelse
 • Akutte smerter, frakturer og skader i bevægeapparatet
 • Akutte mave- og rygsmerter
 • Akutte neurologiske tilstande
 • Akutte psykiatriske symptombilleder, truende og selvdestruktiv adfærd
 • Akutte symptomer fra øre, næse, hals og øjne
 • Akutte symptomer på forgiftning
 • Akutte symptomer på metaboliske forstyrrelser
 • Akutte symptomer på forstyrrelser af væske og elektrolytbalance
 • Akutte symptomer på forbrænding
 • Akutte symptomer på hypotermi
 • Småskader med bagvedliggende årsager
 • Det akut syge barn. Modtagelse, observation af symptomer, pleje og behandlingsprincipper
 • Særlige forhold i relation til den ældre patient
 • Mono og tværfagligt samarbejde med primær sektor
 • Patientsikkerhed, dokumentation, utilsigtede hændelser i forbindelse med modtagelse af den akutte patient

Simulationsbaseret undervisning

I modulet indgår simulation og færdighedstræning i:

 • Avanceret genoplivning
 • Kommunikationsfærdigheder og samarbejde
 • Observation, håndtering af modtagelse af den akutte patient og samarbejde i teams

 

For optagelse på Basismodulet i akutsygepleje er der særlige optagelseskrav udover adgangskrav til den sundhedsfaglige diplomuddannelse. Der gælder yderligere:

 • Deltagelse i Basismodul i akutsygepleje forudsætter mindst 1 års erfaring inden for det akutte område med modtagelse af akutte medicinske, kirurgiske, psykiatriske og/eller tilskadekomne patienter
 • Ansættelse i akutafdeling / fælles akutmodtagelse / fælles akutafdeling / akutmodtagelse

Modulet er for dig, der

som sundhedsprofessionel arbejder med sygepleje og som gerne vil tilegne dig ny viden, teori og forståelser, som du kan bruge til at udvikle din daglige praksis.