Del

Teknologi og digitale læremidler i matematikfaget

Få styrket dine kompetencer i at udvikle og koordinere indsatser i forbindelse med skolens undervisning i matematik, gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering i undervisningen.

Det er målet, at du gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at vælge og anvende metoder samt kombinere faglig viden med didaktisk viden til identifikation af, refleksion over og vurdering af problemstillinger i praksis. Desuden kvalificeres du til at kunne igangsætte og stimulere den faglige debat, udviklingsarbejder samt vejlede om didaktiske perspektiver i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af matematikundervisning i henhold til gældende læseplaner.
Hermed bliver du kvalificeret til at kunne udvikle og vedligeholde en evalueringskultur for matematikfaget på skolen.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

Når du har gennemført dette modul, kan du

  • planlægge, gennemføre og evaluere undervisning og aktiviteter inden for matematikfaget med henblik på at kunne vejlede fagkolleger, fagteam og ledelse
  • vurdere og analysere teknologier og digitale læremidlers muligheder og begrænsninger i forhold til indhold og metoder i matematikundervisningen
  • forholde dig kritisk og konstruktivt til brug af teknologier og digitale læremidler på alle niveauer i folkeskolens matematikundervisning, herunder læremidlernes muligheder og begrænsninger i forhold til indhold og arbejdsformer i matematikundervisningen

Fagligt indhold

  • teknologier og digitale læremidler, herunder DGP, CAS og regneark
  • anvendelse af teknologier
  • grundlaget for inddragelse af teknologier i matematikundervisningen
  • teknologianvendelse i matematikfaget - som f.eks. computing og 21-skills
  • didaktiske perspektiver på teknologianvendelse i undervisningen generelt og i matematik specielt


Modulet er for dig, der

  • Ønsker at fungere som matematikvejleder


Tilmelding
Campus Roskilde
25. august 2021
Beskrivelse: Valgmodul
Start dato: 25. august 2021
Slut dato: 8. december 2021
Tidsangivelse: Onsdage kl. 9.00-14.30
Tilmeldingsfrist: 16. maj 2021
Pris: 10.800,00 DKK
Konsulent:

Trine Skov Jensen

7248 1394, trsj@pha.dk

Uddannelsessekretær:

Michelle Sønderschou Hansen

7248 1838, miah@pha.dk

Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her

.