Del

Teknologiforståelse og digitale kompetencer

Dette modul retter sig mod elevernes digitale kompetencer og omhandler derfor kompetenceområder som digital myndiggørelse, design og computationel tankegang.
Modulet retter sig derfor både mod faget teknologiforståelse, men også generelt mod arbejdet med elevernes digitale kompetencer i en verden, hvor kravet til at kunne lære, lege og i det hele taget leve digitalt er støt stigende.

De senere års øgede fokus på elevernes digitale kompetencer har også øget kravet til skolen om i højere grad at forberede eleverne på et liv i et digitaliseret samfund.

Det handler både om at blive tryg og opføre sig ansvarligt, men det handler også om at blive kompetente medborgere, der kan blive set og hørt. 

På modulet kommer du derfor til at arbejde med eleverne egne produktioner, med teknologier til kreativt og engagerende arbejde med it og du får samtidig opdateret dine egne kompetencer indenfor it. 

10 Ects point Valgmodul

Det får du ud af modulet

  • Du får indsigt i forskellige designmetoder, herunder brugsstudier, idégenerering, prototypeudvikling, testning og evaluering
  • Du får lært at designe forløb, der med udgangspunkt i komplekse problemstillinger arbejder med børn og unges egne designprocesser
  • Du får lært at stilladsere børn og unges egne digitale designløsninger, med henblik på at styrke deres teknologiske handleevne og computationelle tankegang.

Fagligt indhold

Modulet er især inspireret af forsøgsfaget Teknologiforståelse, der består af følgende kompetenceområder:

  • Digital myndiggørelse og digitale kompetanker
  • Digital design og designprocesser
  • Computationel tankegang
  • Digital handleevne.


Modulet er for dig, der

  • er optaget af at udvikle børn og unges digitale kompetencer, enten som en del af skolens øvrige fag eller som et særligt kompetenceområde. 

Du arbejder måske som en del af teamet på skolens læringscenter eller har funktion som faglig vejleder eller it-vejleder. Tilmelding
Fleksibel online, Campus Roskilde
21. januar 2022
Start dato: 21. januar 2022
Slut dato:  10. juni 2022
Adresse:  Trekroner Forskerpark 4, 4000 Roskilde
Tilmeldingsfrist: 15. november 2021
Supplerende oplysninger:  Undervisningstidspunkt: Fredage kl. 09.00-14.30


Du bedes have dokumentation for adgangsgrundlag samt betalingsoplysninger (EAN, CVR, P-nummer) klar.

Du er velkommen til at kontakte Absalons administration kl. 9:00-15:00 på 72481030 eller på evu@pha.dk.

Venlig hilsen
Absalons EVU administration
Pris:  10.800,00 DKK

ECTS:  10

Tilmeld
Downloads

Modulet kan også indgå i et skræddersyet forløb.

Læs mere her