Del

Temadag om kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng er nødvendigheder i ældreplejen - men hvad forstår vi hermed og hvordan kan det opnås som en del af en værdig ældrepleje? På temadagen får du ny viden, inspiration og redskaber til brug i din daglige praksis.

På temadagen vil du møde og blive inspireret af undervisere, der deler deres viden og erfaringer om, hvordan der kan arbejdes med kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i ældreplejen.

Oplægsholderne introducerer dig til den nyeste viden på området, og du får mulighed for at relatere viden til din egen praksis.

Det får du ud af temadagen

  • Viden om hvordan du kan arbejde med kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i din daglige praksis
  • Indsigt i centrale udfordringer i tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 
  • Forståelse for, hvordan kvalitetsarbejde, tværfagligt samarbejde og sammenhængende indsatser fremmer værdighed i ældrepleje.

Fagligt indhold

  • De små skridts metode
  • Forandringscirklen
  • Implementering af nye tiltag i lille skala
  • Argumenter for tværfaglig praksis
  • Teamsamarbejde
  • Sammenhæng fra et borger- og pårørendeperspektiv
  • Koordinering af indsatser.

Du vil på temadagen opleve en god vekselvirkning mellem oplæg, dialog og refleksion, hvor du aktivt får mulighed for at inddrage eksempler fra din hverdag, samt mulighed for at tilegne dig ny viden og reflektere over egen praksis.Temadagen er for dig, der:

Har direkte borgerkontakt, hvad enten du er leder eller fx. SOSU-assistent, SOSU-hjælper, terapeut, sygeplejerske eller diætist.