Del

Værdig ældrepleje: Temadag om pårørende

Vil du have mere viden om, hvordan du kan styrke samarbejdet med ældres pårørende? På denne temadag får du indsigt i, og handlekraft til, at arbejde med den pårørendes ønsker og behov for et værdigt ældreliv.

På denne temadag får du viden og værktøjer til at styrke samarbejdet med ældres pårørende og derved også endnu større faglighed til at til kunne udøve værdig ældreomsorg, hvor de pårørendes ønsker, behov og perspektiver inddrages.

Temadagen medvirker til at skabe innovative sundhedsprofessionelle, der gennem kommunikation, samarbejde og refleksioner i egen praksis skaber handlekraftige løsninger i hverdagen.

Gratis for ansatte sygeplejersker, sosu’er, ergoterapeuter og øvrige ansatte i den kommunale ældrepleje

Det får du ud af temadagen

  • Du får mere viden om forskellige perspektiver på værdighed og kommunikation og samarbejde med den ældres pårørende
  • Du bliver klædt på til at kunne beskrive problemstillinger fra og formulere spørgsmål til egen praksis med udgangspunkt i de pårørende.
  • Du får kompetencer til at kunne iværksætte små men handlekraftige forandringer i hverdagen med udgangspunkt i de familiære relationer


Fagligt indhold

Formålet med temadagen er, at deltagerne opnår øget viden og bedre kompetencer til at arbejde med værdighed i ældreplejen i relation til pårørende.

Der arbejder med følgende emner i løbet af temadagen:

  • Perspektiver og udvalgte metoder i relation til samarbejdet med pårørende
  • Pårørende, som medspiller
  • Pårørendes oplevelse af hjemlighed
  • Forståelse af pårørende som familie, nære venner og bekendte med hver deres behov
  • Hvordan pårørende kan understøtte en værdig ældrepleje, og hvordan værdig ældrepleje understøtter de pårørende


Målgruppe

Sundhedsprofessionelle der arbejder kommunalt med ældrepleje - både offentlige og private leverandører. Den primære målgruppe er social- og sundhedsassistenter, men også andre sundhedsprofessionelle som sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, diætister m.fl er velkomne.


Undervisningsform

Tilrettelæggelsen af temadagen gennem aktionslæring og peer leaning åbner op for muligheden for at koble din nye viden til din egen praksis, som du i tæt sparring med undervisere og andre deltagere får inspiration til at udvikle.