Del

Temadag om selvbestemmelse

Er det ok, hvis en borger ønsker at sove til kl. 11 eller gå i seng kl. 01.00? På denne temadag får du indsigt i, og handlekraft til, at arbejde med den svækkede ældres ønsker og behov for selvbestemmelse som en del af et værdigt ældreliv.

På temadagen har vi inviteret forskere og praktikere, der deler deres viden og erfaringer om, hvordan vi bedst kan videreudvikle en værdig pleje af svækkede ældre borgere og løfte kvaliteten i dette arbejde. Oplægsholderne introducerer dig til den nyeste viden på området relateret til selvbestemmelse. 

Det får du ud af temadagen

Du vil på temadagen opleve et godt samspil mellem oplæg, dialog og refleksion, hvor du aktivt får mulighed for at inddrage eksempler fra din hverdag. Det giver dig reel mulighed for at tilegne dig ny viden og reflektere over egen praksis.

  • Du får mere viden om om forskellige perspektiver på værdighed og selvbestemmelse i arbejdet med den svækkede ældre
  • Du får  inspiration og input til at kunne beskrive problemstillinger fra og formulere spørgsmål til egen praksis med udgangspunkt i selvbestemmelse.
  • Du får kompetencer til at kunne iværksætte mindre, handlekraftige forandringer i hverdagen med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov for selvbestemmelse. 

 


Fagligt indhold

  • Perspektiver i relation til selvbestemmelse, og hvordan det hænger sammen med værdighed i ældreplejen.
  • Hvordan svækkede ældre taler om selvbestemmelse.
  • Understøttelse/fremme af selvbestemmelse i en værdig ældrepleje
  • Dilemmaet mellem selvbestemmelse versus omsorgspligt og omsorgspligt

Undervisningsform og format

Udgangspunktet er at temadagen afholdes fysisk i tidsrummet kl. 9 – 15, på den angivne lokation.

Som følge af Covid-19-situationen, vil der umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb blive besluttet om temadagen kan afholdes fysisk eller online.

Alle tilmeldte får direkte besked, hvis temadagen skal afholdes online og der fremsendes information om forhold vedrørende onlinedeltagelse.


Målgruppe

Temadagen er for sundhedsfagligt personale med direkte borgerkontakt. Du er fx SOSU-assistent, SOSU-hjælper, terapeut, sygeplejerske eller diætist.INFORMATION

Pga. implementering af nyt uddannelsesadministrativt system vil der være lukket for tilmeldinger til Absalons efteruddannelsesaktiviteter i perioden d. 25. februar og til og med 8. marts 2021.