Del

Temadag om værdig død

Alle har ret til en værdig sidste tid, men hvad forstår vi ved en værdig død? På temadagen kan du møde en række eksperter på området og gå hjem med ny viden om, hvordan du kan støtte den ældre og dennes pårørende i den sidste tid.

Du vil møde og blive inspireret af forskere og praktikere, der deler deres viden og erfaringer om, hvordan vi bedst kan videreudvikle en værdig pleje af døende og løfte kvaliteten i dette arbejde. Oplægsholderne introducerer dig til den nyeste viden på området.

På temadagen arbejder vi med:

  • At turde tale om døden rettidigt
  • At livet først er slut, når man er død. Hvordan støtter vi i den sidste tid?
  • Faglig viden om den sidste tid og dødsprocessen

Det får du ud af temadagen

Du går hjem fra temadagen med nye perspektiver på:

  • Hvad der kendetegner ’en værdig død’.
  • Hvordan vi højner kvaliteten og værdigheden i omsorgen for døende.
  • Inspiration og input til hvad du sammen med dine kollegaer konkret kan fokusere på for at understøtte jeres arbejde med værdig død.

Temadagen ruster dig til at formulere spørgsmål til din egen praksis om værdig død og du opnår viden og bedre kompetencer til at arbejde med værdighed i plejen af døende.


Fagligt indhold

Du vil på temadagen opleve et godt samspil mellem oplæg, dialog og refleksion, hvor du aktivt får mulighed for at inddrage eksempler fra din hverdag. Det giver dig reel mulighed for at tilegne dig ny viden og reflektere over egen praksis.Målgruppe

Temadagen er for sundhedsfagligt personale med direkte borgerkontakt. Du er fx SOSU-assistent, SOSU-hjælper, terapeut, sygeplejerske eller diætist