Del

Teorier i socialt arbejde med udsatte børn og unge

Bliv bedre til at arbejde teoribaseret og reflekteret med udsatte børn og unge, deres familier og netværk.

I det sociale arbejde med udsatte børn og unge vil du som professionel få ny indsigt, når du på dette modul arbejder og reflekterer over teori og nyeste forskning på området.

På dette modul vil du få ny viden, der giver mulighed for refleksion og ændring af din praksis, således at du bliver bedre i stand til at håndtere komplekse problemstillinger i dit arbejde med udsatte børn og unge.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

  • Viden om den nyeste forskning på området og evne til at reflektere og vurdere denne viden i forhold til praksis
  • Evnen til at analysere komplekse problemstillinger og udvælge teorier i forhold til den aktuelle problemstilling
  • Udvikling af din egen praksis på baggrund af teori

Fagligt indhold

  • Teoriforståelse i forhold til socialt arbejde med udsatte børn, unge og familier
  • Indføring og anvendelse af udvalgte teorier og forskning i forhold til arbejdet med udsatte børn, unge og familier samt deres netværk


Modulet er for dig, der

arbejder med udsatte børn og unge og deres familier som eksempelvis pædagog, lærer eller sagsbehandler.Downloads

Der ydes tilskud til hel uddannelse eller enkelte moduler

Tilskud til den samlede uddannelse: Tilskud gives kun til en hel uddannelse (6 moduler) såfremt, der er tale om kommuner, der tilrettelægger lokale hold. Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere

Tilskud til enkeltmoduler: Se hvilke moduler, du kan få tilskud til her, som alle er tilvalgsmoduler under Den sociale diplomuddannelse. Der er et begrænset antal pladser, som tildeles efter først til mølle-princippet.

Kontakt en af vores konsulenter for at høre nærmere