Del

Teorier og metoder i det forebyggende og gadeplansbaserede arbejde med børn og unge

I det forebyggende og gadeplansbaserede arbejde kan du med dine personlige og faglige kompetencer være den, der gør den forskel, der skal til, for at udsatte børn og unge bliver inkluderet i samfundet.

Modulet styrker din faglige viden og relationelle kompetencer, så du står endnu stærkere i din daglige praksis og kan tage nye værktøjer i brug. En helhedsorienteret indsats kræver en bred social viden, og modulet klæder dig på til at skabe nye tværfaglige og tværsektorielle samarbejder.

10Ects pointValgmodul

Det får du ud af modulet

 • Indblik i de socialfaglige teorier og metoder om det forebyggende og gadeplansbaserede arbejde i relation til børn og unge
 • Forståelse for den retslige regulering på området og den organisatoriske forankring
 • Værktøjer til at identificere og vurdere sociale udfordringer i arbejdet samt mulighed for faglig sparring
 • Indsigt i mulighederne for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og hvordan du kan bidrage til nye samarbejder

Fagligt indhold

 • Gadeplansarbejde og dets rolle i den helhedsorienterede og forebyggende indsats
 • Udsathed, ungdomsliv og ungdomskultur
 • Udvalgte metoder og tilgange i socialt og pædagogisk arbejde på gadeplan
 • Fordele og ulemper ved forældreinddragelsen
 • Retslig regulering på feltet
 • Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
 • Radikaliserings- og bandeproblematikker


Modulet er for dig, der

ønsker at styrke dine kompetencer i arbejdet med det opsøgende- og gadeplansbaserede arbejde med børn og unge i udsatte positioner. Du arbejder eksempelvis som ungerådgiver, SSP-medarbejder, eller som kontaktperson i politiet, på skoler og klubber.