Del

Teorier og modeller for kommunikation

Bliv bedre til at kommunikere med kolleger, borgere, pårørende eller samarbejdspartnere i det sociale arbejde. Der vil på modulet være fokus på både verbal og nonverbal kommunikation

Med modulet får du praksisnære kommunikationsværktøjer til at håndtere komplekse problemstillinger og kommunikere mere effektivt med dine omgivelser. Desuden får du undervisning i at analysere alle de faktorer, du skal tage højde for, når du kommunikerer.

Det får du ud af modulet

  • Indsigt i kommunikationsteorier, metoder, konfliktteori og konfliktløsningsmodeller
  • Sociologiske og psykologiske perspektiver på kommunikation
  • Forståelse for hvordan man bruger kommunikative strategier og redskaber i socialt arbejde
  • Evnen til at udvælge hvilke kommunikative strategier og konfliktløsningsmodeller, der passer til forskellige målgrupper
  • Evnen til at udvikle kommunikative forandringsprocesser i og uden for eget fagområde.

Fagligt indhold

  • Kommunikationsteorier og metoder i socialt arbejde på teoretisk og praktisk niveau, herunder sociologiske og psykologiske perspektiver på kommunikation 
  • Kommunikation som kontekst-, situations- og relationsafhængig
  • Metoder til analyse af kommunikation og konflikt
  • Planlægning, udvikling og evaluering af egen professionelle kommunikation, herunder kommunikation i forhold til samarbejdsrelationer.


Modulet er for dig, der

arbejder professionelt med socialt arbejde på området for handicap og/eller socialpsykiatri med målgruppen børn, unge og familier samt voksne. Du kan fx være socialrådgiver, lærer, pædagog, ergoterapeut eller sygeplejerske.